Nyt nationalt robot-landkort – se hvor de mobile robotter arbejder i 2023

Netværk for mobile robotter har skabt et overblik over, hvor i sundhedssektoren robotter er i drift eller bliver testet. Bliv en del af netværket og vær med til at opdatere landkortet.

Brugen af robotter i sundhedsvæsnet har været et varmt emne i årevis.

Er en robotkollega pålidelig, og kan den reelt skabe værdi?

Nu er Syddansk Sundhedsinnovation klar med det første nationale robot-landkort, der viser hvor robotterne er i arbejde og hvilke opgaver, de løser.

– Formålet med landkortet er at dele viden og skabe netværk mellem offentlige og private aktører, som arbejder med og interesserer sig for, hvordan robotter kan aflaste medarbejdere og optimere og effektivisere arbejdsgange i sundhedssektoren. Kortet viser dels hvor der allerede er skabt erfaringer, og dels hvor der lige nu testes nye arbejdsområder, der kan varetages af robotter, fortæller Louise Halgaard Gotfredsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation.

Hvilke opgaver kan en robot løse?

Robot-landkortet er løbende udviklet i Netværk for mobile robotter, som Danish Life Science Cluster og Syddansk Sundhedsinnovation driver sammen med Odense Robotics og Teknologisk Institut.

I forbindelse med en national survey i 2022 af erfaringerne med mobile robotter på sygehuse i Danmark besluttede Syddansk Sundhedsinnovation at kortlægge disse erfaringer på et Danmarkskort. Kortet er baseret på personaleerfaringer med mobile robotter og er altså ikke er komplet, men opdateres løbende.

Kortet visualiserer:

  • Hvilken type af mobile robotter, der anvendes
  • Hvor robotterne arbejder
  • Hvilke opgaver de løser.

Kortet bliver løbende opdateret, og erfaringer og input er velkomne hos Louise Halgaard Gotfredsen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, lhg@rsyd.dk.

2023 04 13 Nyt nationalt robotlandkort se hvor de mobile robotter arbejder i 2023

Deltag i konferencen Sociale robotter og sansestimulerende teknologier

Bliv en del af Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren

Danish Life Science Cluster, Syddansk Sundhedsinnovation, Teknologisk Institut og Odense Robotics samarbejder om Netværk for Mobile Robotter i Sundhedssektoren.

Netværket mødes fire gange om året for at videndele og netværke om mobile robotter på tværs af virksomheder, regioner og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.

Næste netværksmøde afholdes i forbindelse med Hospital Automation Summit 2023.

Læs også: Hvor i sundhedsvæsenet arbejder mobile robotter i 2023?

For mere information

Controller

Bjørg Dam

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 5121 7296