Konference: Sociale robotter og sansestimulerende teknologier

I Danmark og internationalt har man gennem en årrække investeret i sociale robotter og sansestimulerende teknologier på social- og sundhedsområdet. De forskellige teknologier har potentiale til både at aflaste personalet og give øget livskvalitet og tryghed hos borgerne. Så hvad siger erfaringerne om, hvordan man skal anvende dem?

På konferencen dykker vi ned i konkrete undersøgelser og analyser af brugererfaringer og reflekterer over etiske og sociale aspekter af arbejdet med sociale robotter og sansestimulerende teknologier.

Velfærdsteknologiske virksomheder byder ind med stande, som demonstrerer udviklingen på området – og bidrager til dialogen om teknologiernes udviklingspotentiale, og hvad der er aktuelt på markedet lige nu.

Endelig inviteres alle deltagere til dialog i en paneldebat om fremtidens brug af sociale robotter og sansestimulerende teknologier inden for social- og sundhedsområdet med særligt fokus på etik og behov for uddannelse.

Udbytte på konferencen

  • Hør om sanserobotter og andre sansestimulerende teknologier til alle aldre
  • Få indblik i Japans brug af robotter i plejesektoren
  • Hør, hvordan og hvorfor robotsælen PARO som medicinsk udstyr kan gøre en forskel
  • Mød en række udstillere af forskellige velfærdsteknologier
  • Få indblik i forskellige erfaringer med anvendelse af sociale robotter og sansestimulerende teknologier – eksempelvis i Tønder Kommune og på plejecentre i Irland
  • Mulighed for at drøfte teknologi, etik og uddannelse af fremtidens social og sundhedsprofessionelle i en paneldebat
  • Hør, hvordan social- og sundhedsuddannelser uddanner fremtidens personale til brugen af sociale robotter
  • Få inspiration til, hvordan man integrerer en robot som et positivt redskab i plejepraksis og ikke som et forstyrrende element

Bemærk! Der vil være oplæg på både dansk og engelsk, da vi også har hentet inspirerende talere fra udlandet til konferencen.

Program

09:00 – 09:30 Registrering og morgenmad

09:30 – 09:40 Velkomst og præsentation af oplægsholdere

v/ Birgitte Sørensen, Teknologisk Institut og Karin Christiansen, VIA University College

09:40 – 10:1o SILBOT i plejepraksis: Fra forstyrrende element til integreret redskab

v/ Lasse Blond, Teknologisk Institut

10:10 – 10:50 Sociale robotter på plejehjem i Irland (på engelsk)

v/ Fergus Timmons, Alzheimers Society & Lucia Carragher, School of Health and Science, Dundalk Institute of Technology.

10:50 – 11:00 Pause

11:00 – 11:20 Nye veje til velfærd: Brugen af Crdl i Tønder kommune

v/ Heidi Bøgelund Clausen og Maja Cindi Olsen, Tønder Kommune

11:20 – 11:40 Sansestimulerende teknologier skaber ro og tryghed

v/ Mette Høgedal og Jonas Sheridan, Nørrebjergskolen

11:40 – 12:00 Brugen af sociale robotter bidrager til mental udvikling og bedre trivsel

v/ Gitte Lausten, Bofællesskaberne Edelsvej, Esbjerg

12:00 – 12:45 Pause: Frokost og besøg i udstillingen

12:45 – 13:05 Kan en robot være et kæledyr?

v/ Karen Thodberg, Aarhus Universitet

13:05 – 13:25 Dyrelignende robotter til demensbehandling

v/ Simone Felding, Witten Universitet

13:25 – 13:45 Robotsælen PARO’s rejse: Fra velfærdsteknologi til en ikke medicinsk terapiteknologi (på engelsk)

v/ Takanori Shibata, opfinder af PARO, AIST, Japan (Inviteret oplægsholder)

13:45 – 14:10 Pause: Kaffe og besøg i udstillingen

14:10 – 14:30 Derfor vil robotterne ikke redde Japans plejesektor (på engelsk)

v/ James Wright, Alan Turing Institute

14:30 – 15:00 Hvordan uddanner vi bedst i sociale robotter på social- og sundhedsområdet? (på dansk og engelsk)

v/ John Pender og Perry Share, Atlantic TU, og Naja Benigna Kruse, lektor, VIA University College

15:00 – 15:30 Paneldebat: Hvordan uddanner vi fremtidens personale til etisk ansvarlig brug af sociale robotter?

15:30 – 16:00 Afrunding: Netværk og besøg i udstillingen

 

Konferencen er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.