Konference: Sociale robotter og sansestimulerende teknologier

I Danmark og internationalt har man gennem en årrække investeret i sociale robotter og sansestimulerende teknologier på social- og sundhedsområdet. De forskellige teknologier har potentiale til både at aflaste personalet og give øget livskvalitet og tryghed hos borgerne. Så hvad siger erfaringerne om, hvordan man skal anvende dem?

På konferencen dykker vi ned i konkrete undersøgelser og analyser af brugererfaringer og reflekterer over etiske og sociale aspekter af arbejdet med sociale robotter og sansestimulerende teknologier.

Velfærdsteknologiske virksomheder byder ind med stande, som demonstrerer udviklingen på området – og bidrager til dialogen om teknologiernes udviklingspotentiale, og hvad der er aktuelt på markedet lige nu.

Endelig inviteres alle deltagere til dialog i en paneldebat om fremtidens brug af sociale robotter og sansestimulerende teknologier inden for social- og sundhedsområdet med særligt fokus på etik og behov for uddannelse.

Udbytte på konferencen

  • Hør om sanserobotter og andre sansestimulerende teknologier til alle aldre
  • Få indblik i Japans brug af robotter i plejesektoren
  • Hør, hvordan og hvorfor robotsælen PARO som medicinsk udstyr kan gøre en forskel
  • Mød en række udstillere af forskellige velfærdsteknologier
  • Få indblik i forskellige erfaringer med anvendelse af sociale robotter og sansestimulerende teknologier – eksempelvis i Tønder Kommune og på plejecentre i Irland
  • Mulighed for at drøfte teknologi, etik og uddannelse af fremtidens social og sundhedsprofessionelle i en paneldebat
  • Hør, hvordan social- og sundhedsuddannelser uddanner fremtidens personale til brugen af sociale robotter
  • Få inspiration til, hvordan man integrerer en robot som et positivt redskab i plejepraksis og ikke som et forstyrrende element

Bemærk! Der vil være oplæg på både dansk og engelsk, da vi også har hentet inspirerende talere fra udlandet til konferencen.

Konferencen er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.