Nyt projekt – Hvad koster det, når medarbejdere og personale bliver syge af transporten?

Transportsyge kan være et stort problem, hvis man skal udføre arbejde, hvor der indgår transport. Men hvor stort er problemet for virksomheder, når deres medarbejdere bliver syge og utilpasse under transport i forbindelse med deres arbejde? Det skal FORCE Technology og en række virksomheder nu klarlægge. Pulje med midler til samarbejde med forskere er åben i Danish Life Science Cluster

Hvis du har prøvet at være køresyg eller søsyg, så ved du, at det kan være meget ubehageligt. Og hvis transporten er en del af arbejdsdagen, må det være vanskeligt at udføre sit arbejde.

Men hvad betyder det egentlig, når medarbejdere bliver søsyge i forbindelse med deres arbejde? Hvad betyder det for trivslen for medarbejderne, og hvad koster det for virksomhederne?

FORCE Technology og Syddansk Universitet er gået sammen med bl.a. Ørsted, Esvagt og MHO-Co i et nyt projekt om transportsyge. Projektet skal klarlægge forekomsten af transportsyge i erhvervet, i dette tilfælde defineret som søsyge blandt teknikere, som transporteres fra kysten og til bl.a. vindmølleparker og platforme til søs med såkaldte Crew Transfer Vessels. Disse fartøjer er små både, som kan manøvre i dårligt vejr og voldsom sø.

Desuden skal projektet skabe et overblik over omkostninger og udgifter i forbindelse med transportsyge på arbejdspladsen.

Læs mere her: Søg funding: Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Mangler erfaringer om komforten

Virksomheden MHO-Co leverer transport mellem land og vindmølleparker til søs. Virksomhedens skibe er designet til kontinuerligt at yde sikker og pålidelig transport i alt slags vejr. CEO Mik Henriksen ser frem til at få ny viden om comfort via projektet.

– Vi har evidensbaseret viden om bl.a. sikkerhed og robusthed i forbindelse med skibsdesign. Men den komfortmæssige del er egentlig mest baseret på erfaringer, for der findes ikke nok forskningsbaseret viden om, hvordan man bedst undgår eller håndterer søsyge. Derfor ser vi frem til at være med til at skabe viden, som vi selv og rederier over hele verden kan få gavn af, siger Mik Henriksen.

Søg midler til samarbejde mellem videninstitution og virksomheder

Projektet om transportsyge er et videnbroprojekt i Danish Life Science Cluster, og projektet modtager midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS). Puljen er åben for ansøgninger:

Læs mere her: Søg funding: Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Forskningsinstitutioner skal indsamle og analysere data

Syddansk Universitet skal indsamle data fra en række medvirkende virksomheder. Herefter skal FORCE Technology systematisere og analysere data.

Faglig projektleder Thomas Koester fra FORCE Technology siger:

– Alt peger på, at transportsyge er et multifaktor-problem som skyldes forskellige påvirkninger og en stor del individuelle variationer. Vi ser frem til samarbejdet med virksomhederne, som hver især har erfaring fra deres forretningsområder. Interessentgruppen på området for transportsyge er stor, fordi forskellige aktører har forskellige tilknytninger til de medarbejdere, der påvirkes af transportsyge. Men fælles for alle er, at vi søger et overblik over problemets omfang både af økonomiske og sikkerhedsmæssige grunde.

Projekt kan skabe vidtgående resultater

Forskning viser, at transportsyge resulterer i tab af arbejdsevne i forhold til gennemførslen af kognitivt krævende opgaver (Van Ombergen et al., 2016). Derudover påvirker transportsyge individets fysiologiske evne til at gennemføre opgaver (Matsangas and McCauley, 2014), hvilket i højrisiko erhverv kan have store sikkerhedsmæssige konsekvenser.

Projektet om transportsyge løber resten af året.

– Vi er forberedte på, at vi ikke finder en one size fits all-løsning, men at der er brug for en kombination af løsninger, der kan reducere symptomer – det kan være træning, tilvænning, medicin, skibets design og manøvrering og meget mere, siger Thomas Koester og tilføjer:

– Vi ser frem til at dykke ned i denne udfordring, og forhåbentligt kommer vi til at forstå problemets natur og omfang lidt bedre, end vi gør i dag. Håbet er, at den nye viden kan hjælpe virksomheder, som beskæftiger sig med at transportere personale med små fartøjer.

Se her hvilke projekter der tidligere er bevilget midler fra puljen

Næste søgefrist for midler til brobygningsprojekter er 9. sept.

Ansøg her: Søg funding: Innovationskraft – et videnbroprojekt finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

For mere information

Projektleder

Freja Bertelsen

Danish Life Science Cluster
HUB Midtjylland
+45 2494 0183