Vi dræner virksomhederne med projekter og lange testforløb – Vi skal bane vej for indkøb inden opstart af samarbejdsprojekter

Den danske sundhedssektor udvikler og tester alt for mange løsninger, der ikke ender med at blive implementeret. Det offentlige skal være skarpere på hvilke behov, de ønsker og har råd til at få opfyldt, så leverandørerne har klare retningslinjer. Region Hovedstaden peger på en efterspørgselsdrevet innovationsmodel, der adresserer indkøb og implementering allerede i første fase.

Det skal være slut med lange gentagne udviklings- og testforløb af løsninger, som ikke dækker sundhedssektorens reelle behov og efterspørgsel, og som ikke ender med et salg til virksomhederne. Region Hovedstaden forsøger nu at gå forrest for at sætte fokus på behovsafdækning, investeringsgrundlag og implementering som en fast del af forarbejdet til alle samarbejdsprojekter.

Læs mere: 3 gode råd og en model til dig, der også vil i gang med et innovativt offentligt indkøb

– I det offentlige bør vi gå mere struktureret til værks i forhold til de innovationsindsatser, som vi investerer ressourcer i. I dag er der desværre mange indsatser, der strander. Med innovative indkøb er det muligt for leverandørerne at arbejde målrettet mod sundhedssektorens efterspørgsel – dette ved at det offentlige allerede inden samarbejdsopstart opstiller en option på indkøb af udviklede løsning, forklarer Louise Brink Thomsen, der er specialkonsulent i værdibaseret indkøb i Koncernindkøb i Center for økonomi, Region Hovedstaden.

Region ønsker fokus på innovationsfremmende indkøbspraksis

I mere end 10 år har der været et politisk ønske om en ændret tilgang til OPI, hvor den offentlige efterspørgsel og købekraft bruges som motor for innovation (også kaldet pull-innovation).

Derfor arbejder Louise Brink Thomsen på at på at indføre en forretningsgang for innovationsindsatser i Region Hovedstaden, der gør det muligt at bringe de innovative offentlige indkøbsprocedurer i spil.

Formålet med en mere struktureret tilgang til innovationsindsatser er at forebygge, at kæden hopper af mellem udviklings- og implementeringsfasen i innovationsprojekter. Og offentlige indkøb har vist sig at være et særligt effektivt procesværktøj for innovation, fordi offentlige indkøb i vidt omfang foregår efter en fast (lovreguleret) og kendt proces.

Brugen af innovative indkøbsmodeller vil være en fordel for de fleste virksomheder, hvor målet oftest er salg. Og generelt kan leverandørerne godt tillade sig at stille krav til de offentlige parter om, at købsoptionen kontraktbelægges, inden samarbejdet igangsættes, mener flere.

Leverandører har lov at stille krav

VR Trainer er en dansk virksomhed med indgående kendskab til innovationssamarbejde med offentlige parter. Co-founder Christian Nørrelund mener, at når leverandører har gennemgået et vist antal test i de rette miljøer og har skaffet en betragtelig mængde dokumentation for sin løsning, så har virksomheden krav på klare linjer om en evt. ordre. Christian Nørrelund hælder selv til at få udpeget de KPI’er, som løsningen skal opfylde, før det offentlige vil købe.

– Da VR i sin tid blev introduceret som læringsværktøj i sundhedssektoren, var der naturligvis behov for solid evidens. Men de seneste år er værdien af VR-læring blevet dokumenteret løbende – både med data fra os og fra andre dygtige og innovative virksomheder. Derfor tør vi i dag stille krav til de offentlige om, at et salg skal være realistisk, hvis de aftalte KPI’er bliver opfyldt gennem testforløbet, fortæller Christian Nørrelund.

VR Trainer var blandt de første til at udvikle praktisk træning af kliniske procedurer i virtual reality til sygeplejersker, SOSU’er og medicinstuderende.

Brug for fælles innovativ rejse

En af udfordringerne ved et klassisk indkøb er, at den offentlige udbyder kan have vanskeligt ved at vurdere en ny løsnings potentiale, før der er gennemført et grundigt testforløb. Desuden oplever leverandører ofte, at aftagerne ikke kender omfanget af løsninger på markedet – eller at der reelt ikke er økonomi til en implementering. Det er denne begrundelse, der ligger bag en stor del af de forløb, der bliver så krævende for virksomhederne, mener Helle Kjærgaard Kriegbaum, som er Executive Advisor i Blue Nordics, og som har mere end 30 års erfaring med offentlig-privat samarbejde og salg til det offentlige.

Med de innovationsfremmende indkøbsmodeller er det dog muligt at skabe evidensen for, at løsningen virker og kan betale sig i driftsfasen, frem for i en forudgående pilotfase. Tricket er at betale leverandøren efter performance, mener Louise Brink Thomsen. Betalingsform er velafprøvet, med succes, på lægemiddelområdet, hvor brugen har medført hurtigere og bredere optag af nye behandlinger. Herved fjernes den risiko, der er ved at investere i nye løsninger og behovet for pilotafprøvninger, som kan være drænende for virksomhederne.

Find hurtigt vej til den kommercielle fase

Helle Kjærgaard Kriegbaum er enig i Region Hovedstadens og VR Trainers anbefalinger ang. tidlig fokus på salg og implementering.

– Danmark er formentlig det land i verden, hvor det offentlige gennemfører flest feasibility studies, test og samarbejdsforløb, hvor der ikke er option på et køb. Det dræner virksomhederne for ressourcer og kan på sigt skade innovationskraften og villigheden til at finde nye løsninger. Derfor er jeg enig i, at virksomheder skal have fokus på den kommercielle fase, hvor de stiller krav til, at et evt. køb bliver diskuteret, fortæller Helle Kjærgaard Kriegbaum.

Kommuner og regioner skal gå sammen for at få fokus på skalering

Innovative offentlige indkøb bliver kun brugt meget begrænset i dag, da der findes en række organisatoriske barrierer for modellen. De seneste år har Region Hovedstadens indkøbsafdeling, i et fællesregionalt kapacitetsopbygningsprojekt, dog arbejdet målrettet for at gøre klar til den politisk efterspurgte transformation af offentlige myndigheders indkøbspraksis. Dette bl.a. med støtte fra en statslig Tilskudsordning til innovative indkøb udmøntet via Regeringens Strategi for Life Science 2021 og Erhvervsfyrtårn Life Science.

Læs om: Vi skal sikre bedre implementering ved at bruge udbudslovens innovative indkøbsmodeller

– Målet for os er, at have indkøbsoptionerne på plads inden inden samarbejdsopstart, og det får vi kun ved at udbyde vores behov. Vores næste ambition bliver, at vi offentlige parter skal blive bedre til at gå sammen om vores behov, så vi – og leverandørerne – kan tænke skalering ind fra starten, siger Louise Brink Thomsen.

Baggrund

Tilbage i 2014 og 2016 indskærpedes det i de nye udbudsdirektiver hhv. i den nytilkomne udbudslov, at en bedre adgang til de dialogbaserede indkøbsprocedurer var introduceret af hensyn til udfordringerne med den gældende tilgang til OPI, såkaldt push innovation, hvor OPI-aftalerne ikke omfatter optioner på efterfølgende indkøb. En frisk rapport fra Den Europæiske Revisionsret (Public procurement in the EU”, 4. december 2023) konkluderer bl.a., at konkurrencen om offentlige kontrakter har været faldende i de sidste 10 år, at offentlige indkøb kun i mindre omfang bruges som løftestang for strategiske målsætninger (innovation f.eks.) og at brugen af de fleksible procedurer ikke er særligt udbredt.

Læs mere:

For mere information

Community manager

Jens Just

Danish Life Science Cluster
HUB Hovedstaden
+45 5151 0466