Vi skylder hinanden at skabe stærke partnerskaber på kræftområdet

Selvom kræftområdet har stort fokus i Danmark, er der stadig en masse specialiseret viden, som ikke udnyttes fuldt ud. Derfor var 80 repræsentanter fra forskning, industri og sundhedsvæsen forleden samlet med henblik på at skabe nye stærke kræftsamarbejder. Èn af de virksomheder, som inviterede til nye partnerskaber er bio-farmavirksomheden Pfizer.

Vi skal kun få år tilbage i tiden for at se et af de bedste eksempler på, hvorfor partnerskaber er afgørende inden for udvikling af bio- og farmaprodukter. Her resulterede et hurtigtarbejdende samarbejde mellem virksomhederne Pfizer og BioNTech i COVID-19-vaccinen, som fik betydning i hele verden.

– Sundhedsudfordringerne er så komplekse, at det ofte kræver flere partnere at skabe den bedste løsning. Derfor er en stor virksomhed som Pfizer også afhængig af partnerskaber – både med mindre virksomheder, som er agile og innovative – og med forskning og klinikken, som er med til at kvalificere og styrke vores produkter, så de skaber bedst værdi for patienterne, sagde Hester Janssen, Oncology Medical Lead, Pfizer Denmark.

Hun fortalte, at Pfizer, der har 83.000 medarbejder på verdensplan, allerede er en del af en række partnerskaber inden for bl.a. brystkræft, hematologi og personlig medicin i både i Europa og i Danmark. Virksomheden har ind til nu deltaget i eller sponseret 289 kliniske forsøg på kræftområdet og tilbyder bl.a. innovationsprogrammet Pfizer Ignite, der er et tilbud om klinisk og udviklingsmæssig støtte til bioteknologiske innovatører for at hjælpe med at fremme nye terapier på markedet.

Vi mangler universiteterne i partnerskaberne

Eventet, hvor de 80 kræftaktører mødtes, havde titlen Styrkelse af kræftpartnerskaber. Med et partnerskab menes i denne sammenhæng primært et samarbejde på tværs af sektorer, og derfor var der repræsentanter fra både sygehusene, universiteterne, GTS’erne og fra virksomheder.

Ifølge oplægsholder Ali Salanti fra virksomheden VarCT Diagnostics og Københavns Universitet har vi allerede en god hostorik om tværsektorielle partnerskaber, men han mener, at der mangler ofte en vigtig spiller.

– Partnerskaber på kræftområdet er essentielle, og vi har en god tradition for samarbejder mellem virksomheder og sundhedssektoren i form af hospitalerne. Men vi mangler den specialiserede viden fra universiteterne, herunder DTU. Derfor er et event som dette vigtigt, fordi vi mødes henover en kop kaffe, og det er ofte her samarbejdet og ideerne til ansøgningerne begynder, sagde Ali Salanti.

Tværsektorielle møder skaber ideer og fællesskab

Peter Andersen, Senior Researcher på DTU – Danmarks Tekniske Universiteter enig i, at den specialiserede viden fra universiteterne skal være mere synlig på kræftområdet, og derfor var han initiativtager til arrangementet Styrkelse af kræftpartnerskaber, som fandt sted på DTU i Lyngby.

– Vi har så meget viden på universiteterne, men den er fragmenteret. Vi har brug for at gå sammen med andre, for at vores viden for alvor giver værdi – det skylder vi hinanden. Derfor er det vigtigt, at vi skaber fællesskaber som dette, hvor ideer kan spire og gro. Her hører vi om virksomhedernes nye tanker og om sundhedssektorens behov. Tværsektorielle møder er den bedste vej til at skabe innovation, mener Peter Andersen, der lægger vægt på, at fundingmulighederne naturligvis skal følge med.

Derfor var Greater Copenhagen EU Office inviteret til at give et indblik i finansieringsmulighederne inden for kræft og resten af life science-området.

Behov for flere netværksarrangementer

Partnerskaber er et kerneområde i Danish Life Science Cluster, og netværksmødet er et resultat af et stærk samarbejde mellem klyngen og universiteterne. Via en bevilling fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har Danish Life Science Cluster ansat en medarbejder på hvert af de danske universiteter, som har til opgave at skabe videnbroer mellem videninstitutionerne og life science-klyngens medlemmer. Marie-Louise Saxosen er videnbromedarbejder på DTU og Københavns Universitet og stod kræft- arrangementet, hvor de 80 gratis pladser hurtigt blev fyldt op.

– Det er dejligt at se, så mange mennesker, der straks begynder at tale om samarbejdsmuligheder. Meget tyder på, at der er behov for, at vi gentager dette event, så endnu flere medarbejdere fra både virksomheder, industri og forskningen kan mødes og finde hinanden med henblik på nye stærke partnerskaber på kræftområdet, sagde Marie-Louise Saxosen.

Lær mere:

Er du nysgerrig efter at vide mere om EU’s kaskade funding?

Deltag i webinar her

Interesseret i at samarbejde med danske og tyske forskere og virksomheder inden for AI og sundhedssektoren?

Deltag på Videnrejse – A.I. i diagnostik i Sydtyskland

For mere information

Controller

Bjørg Dam

Danish Life Science Cluster
HUB Syddanmark
+45 5121 7296