Partnerskab for fast-track markedsadgang til det kinesiske sundhedsmarked

Danish Life Science Cluster, Nordic Life Science Platform ApS og Udenrigsministeriet har etableret et nyt partnerskab, som skal give nemmere og hurtigere adgang til det hastigt voksende kinesiske sundhedsmarked for danske virksomheder inden for bl.a. medtech, healthtech og rehabilitering og udnytte mulighederne i Hainan Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone.

Kina anses som verdens næststørste marked for medicinsk udstyr (20% andel med omsætning på USD 120 mia. i 2020) og medicin (30% andel med omsætning på USD 210 mia. i 2020). Trods det, holder mange danske life science virksomheder sig tilbage med at starte eksport eller eget salg i Kina. Dette pga. manglende markedskendskab, adgangsbarrierer og usikkerhed, hvorfor de opfatter det for svært og risikabelt.

Dette afskærer danske virksomheder fra et stort vækstmarked.

For at udforske disse uudnyttede markedsmuligheder nærmere har Danish Life Science Cluster, Nordic Life Science Platform ApS, Innovation Center Denmark, Shanghai og The Trade Council i Kina etableret et partnerskab med opbakning fra Medicoindustrien.

Formål med projektet

Formålet er at sænke adgangsbarriererne for danske SMV’er inden for bl.a. medtech, healthtech, rehabilitering og pharma. Dette ved at tilbyde danske virksomheder en mere sikker, effektiv og lettere adgang til det kinesiske sundhedsmarked og udnytte de særlige regler og muligheder i Hainan Boao Lecheng.

Om Hainan Boao Lecheng

Hainan Boao Lecheng er en specielt udpeget medicinsk zone i Kina, der er blevet tildelt særlige fordele og incitamenter. Formålet med zonen er at skabe en international medicinsk destination og klynge i verdensklasse for avanceret medicinsk behandling, professionel rehabilitering, medicinsk F&U og teknologisk innovation i Kina.

I dag er der 13 hospitaler og 5 medicinske servicecentre i drift, hvor 5 nye hospitaler åbner i 2023 og yderligere ti er planlagte. Når Hainan Boao Lecheng er færdigudbygget, vil zonen have:

  • 12.000 hospitalssenge,
  • modtage op til 300.000 patienter årligt,
  • og beskæftige 28.500 medicinsk personale (herunder 3.500 F&U-personale).

Fast-track godkendelsesprocedure

Hainan Boao Lecheng tilbyder bl.a. en fast-track godkendelsesprocedure, der gør det nemmere og hurtigere at registrere, importere, teste og sælge innovativt medicinsk udstyr og medicin til brug af hospitalerne i zonen, som endnu ikke er registreret i Kina, men godkendt i udlandet med et CE-mærke, FDA-licens eller PMDA-godkendelse.

Det er samtidigt det eneste sted i Kina, der kan indsamle og bruge Real-World Data fra brugen af medicinsk udstyr og medicin importeret under den hurtige godkendelsesprocedure, der kan supplere ansøgningen til den nationale NMPA-registrering, hvilket kan fremskynde godkendelsesprocessen for salg i resten af Kina.

One-stop serviceplatform

Nordic Life Science Platform er en one-stop serviceplatform der via partnerskabet tilbyder en trinvis markedsadgangsmodel, som understøtter virksomhederne igennem hele processen, men samtidig giver dem mulighed for at stoppe undervejs, hvis Kina ikke er det rigtige for dem.

Partnerskabet er unikt i sin samarbejdsform, da fokus ligger på at udføre direkte kommerciel match-making for danske virksomheder med de kinesiske hospitaler i Hainan Boao Lecheng. Danish Life Science Cluster og Nordic Life Science Platform står for rekrutteringen af virksomheder.

Aktiviteter i projektet

Det er planen, at der arrangeres et markedsbesøg til Kina og Hainan Boao Lecheng for interesserede danske virksomheder i Q3, 2023.

Partnerskabet skal dermed bidrage til direkte eksport og jobskabelse men også være platformen, hvor kinesiske interessenter og partnere kan få inspiration til, hvordan man kan opbygge et fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på bæredygtighed, social lighed og godt arbejdsmiljø.

Derudover skal partnerskabet facilitere dansk-kinesisk samarbejder inden for Life Science området, hvilket bl.a. skal ske gennem gensidige besøg i Danmark og Kina og ved etablering af tematiske netværksgrupper mellem danske og kinesiske interessenter som fx myndigheder, hospitaler og vidensinstitutioner.

Bliv medlem af Danish Life Science Cluster