Accelereret sundhedsinnovation – Dialogmøde om fremtidens nære sundhedsvæsen

Vi skal styrke behandlingsmulighederne uden for sygehusene og lette presset på en udfordret sundhedssektor! Vær med, når Innovationsklinikken, Aalborg Universitetshospital og Danish Life Science Cluster inviterer virksomheder og sundhedsaktører til dialog og debat om udvikling af nye løsninger i fremtidens nære sundhedsvæsen.

I fremtidens nære sundhedsvæsen er det afgørende, at vi styrker behandlingsmulighederne uden for sygehusene og letter presset på en udfordret sundhedssektor. Den demografiske udvikling rummer i fremtiden flere ældre, flere kronikere og færre i den arbejdsdygtige alder. Dette giver et markant øget pres i kommunerne, og på hospitalerne udgøres indlæggelserne i stigende grad af ældre mennesker – og antallet er fortsat stigende.

Forebyggelse og hjemmebehandling bliver derfor en forudsætning for udviklingen af et bæredygtigt sundhedsvæsen, der kan:

  • Sikre en værdig alderdom med respekt for borgerens tid
  • Imødekomme de borgere, der bor langt fra, hvor sundhedstjenesterne sædvanligvis tilbydes (lægeklinik, sygehus, osv.)
  • Spare sundhedsvæsenet ressourcer gennem rettidig forebyggelse og hurtigt diagnosticering og behandling.
  • Øge kvalitet og effektivitet ved brug af datadreven sundhedsteknologi gennem eks. selvmonitorering og dermed modne den virtuelle del af fremtidens sundhedsvæsen.
  • Inspirere til nye innovative løsninger, der kan løfte velfærden og sundhedsvæsenets ydelser for os alle

På dialogmødet vil Innovationsklinikken på Aalborg Universitetshospital og andre sundhedsaktører give deres bud på de centrale missioner, som skal løses i sundhedsvæsenet. Samtidig inviterer vi til dialog, hvor vi stiller skarpt på nye innovative sundhedsløsninger.

Program

9.45-10.00 Velkommen og rammesætning v. Danish Life Science Cluster

10.00-10.20 Hvilke udfordringer og muligheder rummer fremtidens nære sundhedsvæsen for et styrket samarbejde med erhvervsliv?
v/Jacob Ravn, Innovationsklinikken, Aalborg Universitetshospital

10.20-10.40 Fremtidens nære sundhedsvæsen og behovet for nye løsninger set fra et kommunalt perspektiv
v/Bent Sørensen, Aalborg Kommune

10.40-11.00 Pause

11.00-12.00 Dialog og drøftelse ved bordene om fremtidens nære sundhedsvæsen og behovet for nye løsninger.

Efterfølgende er der frokost og tid til at netværke.