Etisk ansvarlig udvikling og implementering af AI – AI-netværksmøde

Til dette netværksmøde kan du blive klogere på hensyntagen og ansvarlighed i udvikling og implementering af AI samt, hvordan vi kan gøre etik til et praktisk værktøj i denne proces.

En øget efterspørgsel på sundhedsydelser presser sundhedsvæsenet og det resterende økosystem til at tænke innovativt. Dette indebærer også mulighederne for at anvende kunstig intelligens til at udvikle løsninger til forebyggelse og risikoprofilering.

Hvordan lykkes vi med at udvikle løsninger, der er til gavn for den enkelte borger og kliniker, samtidig med at vi bevarer vores etiske ansvarlighed?

Program

14.00: Velkomst
Danish Life Science Cluster og AUH Innovation

14.05: Normative udfordringer i anvendelse af AI-systemer i medicinsk praksis Jens Christian Bjerring – Lektor, Institut for Kultur og Samfund – Filosofi, Aarhus Universitet. 

  • Avancerede AI-systemer er hastigt på vej ind i den medicinske praksis, hvilket giver anledning til en række seriøse normative udfordringer. Forsker Jens Christian Bjerring vil i dette oplæg dykke ned i nogle af disse udfordringer.

14.35: Sundhedsdata og AI fra borgernes perspektiv Astrid Dahl og Louise Elm Nieman, Antropologiske konsulenter og Co-founders, Pink Pastinak  

  • Borgerne må være vores pejlemærke i forbindelse med etik og AI, da AI-systemer i klinisk praksis i sidste ende skal komme borgerne til gavn. Derfor vil antropologerne Astrid Dahl og Louise Elm Nielsen fortælle om deres indsigter fra en række borgermøder i Horsens Kommune, hvor omdrejningspunktet var sundhedsdata og AI.

15.00: Pause med kaffe og julegodter

15.10: Byg etikken ind i produktet – en guide til etisk ansvarlig udvikling af AI-beslutningsstøtte Anne Aavad, Konsulent, Danish Life Science Cluster

  • Gennem arbejdet med etik i Danish Life Science Cluster har vi haft en ambition om, at gøre etik til et anvendelsesorienteret værktøj. Derfor har vi udviklet en guide til etisk ansvarlig udvikling af AI-beslutningsstøtte, som konsulent Anne Aavad vil præsentere i dette oplæg.

15.25: Workshop

  • I denne workshop vil vi på baggrund af guiden til etisk ansvarlig udvikling af AI-beslutningsstøtte starte en dialog, der skal kvalificere guiden og sikre, at guiden er brugbar for alle aktører, der arbejder med AI.

15.55: Afslutning v/Danish Life Science Cluster

 Tilmeld dig her