AI’s tidsalder: Menneskets plads i en digital fremtid

I en verden, hvor kunstig intelligens udvikler sig hastigt, er det relevant og afgørende at anerkende og værdsætte de unikke kompetencer, som kun mennesker besidder. Vær med, når ChatGPT på vegne af os sætter fokus på den rolle, menneskelige kompetencer og mangfoldighed spiller i en tid, der i stigende grad er præget af AI.

Vi ser frem til en spændende eftermiddag med dybdegående diskussioner og nye perspektiver. Din deltagelse vil bidrage til dialogen om menneskets plads i en AI-domineret fremtid.

Arrangementet er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Deltagelse er gratis.

Program, tekst og billedmateriale er udviklet af ChatGPT og DALL-E API.

Program

14.00 Velkomst og introduktion
v. Corolab og RUC

14.20 Balancen mellem AI og menneskelig intelligens: nødvendigheden af menneskelige færdigheder i en digital æra
v. Pia Lauritzen, Ph.d., forfatter, filosof.

14.40 Netværkssession“To sandheder og en AI-myte”.
Networking med fokus på personlige erfaringer med AI-relaterede emner.

14.55 Kort pause

15.05 AI – ressourcer og barrierer for mangfoldighed
v. Sine Nørholm Just, Ph.d. professor hos Roskilde Universitet

15.25 Refleksion og øvelse: “AI i min verden”.
Vi perspektiverer og anvender indsigterne fra oplæggene i forhold til vores eget arbejdsliv og professionelle udfordringer.

15.45 Opsamling og tak for i dag

 

Tilmeld dig her