Ansvarlig anvendelse af AI i klinikken

Hvad skal der til, for at AI kan give et solidt bidrag til at sikre et bæredygtigt sundhedssystem? Kom med til seminar i partnerskabet We Are Not Waiting

Målet med dette seminar er at lave et snapshot af implementeringen og brugen af AI-løsninger i det danske sundhedsvæsen med udgangspunkt i konkrete initiativer fra danske regioner.

Vi vil desuden åbne op for en drøftelse af hvilke krav man kan og bør stille til kvalitetssikring af AI løsninger, som tages i brug i klinikken og den centrale rolle som data kan spille med inspiration fra CLIC projektet.

Endelig vil vi se på de juridiske rammer for brug af data til udvikling, validering og kvalitetssikring af AI løsninger og få et perspektiv på hvor Danmark står i en international kontekst.

Baggrund for seminarrækken

Danske sundhedsdata rummer et stort potentiale, som kan være til gavn for både patienter, forskere, sundhedsvæsenet og life-science industrien.

OSCAR og CLIC projekterne, der bl.a. er støttet af Innovationsfonden, DataFair og en række private life-science virksomheder, har taget initiativ til en række faglige seminarer, der bærer titlen ‘We Are Not Waiting’.

Seminarerne sætter fokus på, hvordan vi – offentlige og private partnere – sammen kan accelerere udviklingen af innovative løsninger, der giver mulighed for hurtig, sikker og fortrolig adgang til og deling af sundhedsdata.

På det næste seminar i rækken sætter vi fokus på den rolle som data kan spille, når der stilles krav om patientsikkerhed, effekt og effektivitet til AI løsninger, der tages i brug i klinikken.

Program 

08.30 – 9.00 Ankomst og morgenkaffe

9.00 – 9.10 Velkomst og introduktion til dagens program

v/ Line Sinding Skött, Direktør for Offentlig Sektor, Microsoft Danmark

v/ Troels Bierman Mortensen, Direktør, DataFair og Projektleder for CLIC projektet

9.10 – 9.50 Hvor langt er regionerne med implementering af AI?

 • Erfaringer med anvendelse af AI i Radiologien i Region Nord

v/ Christian Pedersen, Ledende Overlæge, Aalborg Universitetshospital

 • Ambitionerne for brugen af AI i stråleterapien i Region Midt 

v/ Stine Sofia Korreman, Professor, Aarhus Universitetshospital

 • Erfaringerne fra CAI-X i Region Syd til screening af brystkræft

v/ TBC

 • Ambitionerne i Region Hovedstaden

v/ Mikael Boesen, Professor, Bispebjerg Hospital  

 • Erfaringer med AI i behandling af tarmkræft, AI i Region Sjælland

v/ Ismail Gögenur, Professor KU, Sjælland Universitetshospital Køge 

9:50 – 10:10 Paneldebat:

 • Hvordan sikres optimal udnyttelse af mulighederne med AI, med fokus på patientsikkerhed samt kliniske og økonomiske gevinster?

v/ Henriette Raaschou, Innovationschef, Herlev og Gentofte Hospital

v/ Steen Werner Hansen, Bestyrelsesmedlem, Human Bytes, fhv. Formand for Medicinrådet

v/ Ismail Gögenur, Professor KU, Sjælland Universitetshospital Køge

v/ TBC

10:10 – 10:25 Pause

10:25 – 10:45 Præsentation af erfaringer med CLIC og en konkret case:

 • Radiologisk AI Testcenter (RAIT) og generativ AI

v/ Janus Uhd Nybing, CTO og Co-founder, RAIT 

 • CLIC Platform

v/ Mikael Munk, Adm. Direktør 2021.ai

v/ Jacob Høy Bertelsen, Adm. Direktør, Enversion

 • Validering og monitorering af algoritme til fraktur

v/ Michael Lundemann, Director of Clinical Operations, Radiobotics

10:45 – 11:10 Paneldebat og opsamling:

 • Hvad er behovet og mulighederne for et tættere offentligt privat samarbejde omkring ansvarlig brug af AI i klinikken?
 • Hvilke konkrete barrierer kan vi gøre noget ved i forhold til at sikre udbredelse af ansvarlig AI i klinikken?

 v/ Janus Uhd Nybing, CTO og Co-founder, RAIT 

v/ Line Sinding Skött, Direktør for Offentlig Sektor, Microsoft Danmark

v/ Mads Klokker, Cheflæge, Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi,  Rigshospitalet

v/ Søren Zachariassen, It-arkitektur og AI chef, CIMT, Region Hovedstaden

v/ Michael Lundemann, Director of Clinical Operations, Radiobotics

v/ Cerebriu (TBC)

‍11:10 – 11:20  Pause

11:20 – 11:35  Juridisk ‘AI Green Zone’:

 • Hvad må man indenfor de nuværende regler?
 • Er der udsigt til at reglerne ændres?
 • Hvad kommer regulering fra EU til at betyde – f.eks. Data Act, AI Act, Medical Device Directive og EHDS?

v/ Mette Hartlev Formand for National Videnskabsetisk Komité og Professor i sundhedsret på det juridiske fakultet, København Universitet

v/ Birgitte Hagelskjær-Nielsen,  Databeskyttelsesrådgiver (DPO), Region Hovedstaden

11:35 – 11:50 Sådan skaleres generativ AI

 • Hvilke teknologiske og ikke-teknologiske opmærksomhedspunkter bør man være opmærksom på for at kunne skalere generativ AI

v/ Martin Lund, Principal Solution Specialist, Microsoft Danmark 

11:50 – 12:00 Opsummering og ‘Call to action’

v/ Troels Bierman Mortensen, DataFair og Projektleder CLIC 

‍12:00 – 12:30  Let frokost og netværk

Seminaret er arrangeret og støttet af

Innovationsfonden gennem CLIC og OSCAR projekterne, Radiologisk AI Testcenter, 2021.ai, Enversion, DataFair, Danish Life Science Cluster og Microsoft.