Bedre sundhed for alle: Konkrete veje til at minimere ulighed i sundhed

Arrangementet “Bedre Sundhed for Alle”, arrangeret af SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Danish Life Science Cluster, fokuserer på at minimere ulighed i sundhed gennem samarbejde. Centrale temaer inkluderer tværfaglige partnerskaber, samskabelse af sundhedsløsninger og inddragelse af forskellige interessenter.

Inspirationsdag om nye samarbejder inden for ulighed i sundhed

Ulighed i sundhed er et vigtigt tema og samtidig et dilemma i sundhedssektoren. Det kan vanskeligt løses af et hospital, en samfundsgruppe eller en region alene, men kræver nye partnerskaber mellem sundhedssektoren, forskere, civilsamfundet, beslutningstagere samt private og offentlige virksomheder.

SDU og OUH har fokus på nye, stærke tværgående samarbejder med både interne og eksterne partnere. I forlængelse heraf sætter Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet fokus på samskabelse af løsninger til sundhedsrelaterede problemstillinger, herunder ulighed i sundhed.

SDU, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Danish Life Science Cluster er værter ved eventen ‘Bedre sundhed for alle’, som skal inspirere til nye samarbejder på tværs af SDU med en bred vifte af eksterne parter og interessenter i et ‘quadruple-helix’-perspektiv. Samarbejdet skal sikre konkrete aftryk i samfundet, der forbedrer grupper af menneskers sundhed. Målet er bedre sundhed og trivsel for alle.

Formålet med dagen er at dele viden om interessepunkter hos myndigheder, fonde, uafhængige foreninger, NGO’er, forskere, praktikere m.fl. i en dansk/skandinavisk kontekst samt skabe nye relationer og tværgående samarbejder, der ved workshops i efteråret kan resultere i konkrete projekter og ansøgninger. Disse workshops inddrager eksterne interessenter og repræsentanter for de borgere, som det handler om.

Dagen består af korte, inspirerende oplæg samt gode muligheder for opbygning af nye relationer. Dagen afsluttes med en paneldrøftelse om temaer til konkrete projekter, der skal arbejdes videre med, med opmærksomhed på nedenstående generelle spor i en dansk kontekst:

  • Forebyggelse og borgerinvolvering
  • Patientinddragelse og fælles beslutningstagning
  • Tværsektorielt samarbejde og inddragelse af civilsamfundet
  • Digitale og teknologiske løsninger

Dagen er relevant for alle parter, der vil skabe konkrete tiltag i samfundet, der minimerer ulighed i sundhed.