(FLYTTES TIL NY DATO) Big Data – Kan data være løsningen til forebyggelse af svær overvægt?

Data er et vigtigt redskab for at styrke sundhed og forebyggelse af svær overvægt. Men hvordan styres brugen af data til at forebygge, hvad er konsekvenserne ved en overvægtig befolkning og hvordan opleves det at være overvægtig i det danske sundhedssystem – set fra borgerens perspektiv? Hør oplæg og paneldebat og få inspiration til samarbejde på tværs af sektorer.

FLYTTES TIL ET SENERE TIDSPUNKT (OPDATERES)

Vær med når Microsoft og Danish Life Science Cluster inviterer til en inspirerende formiddag, hvor vi sammen bliver klogere på, hvordan man kan bruge data til at forebygge overvægt. Ulla Toft, sekretariatsleder og professor i sundhedsfremme og forebyggelse (Region Hovedstaden) kommer og fortæller om konsekvenserne ved en overvægtig befolkning.

Kirsten Lauritsen, antropolog og Principal Specialist (Novo Nordisk) vil fortælle om menneskeperspektivet og hvordan det opleves at være overvægtig i systemet.

Bliv inspireret til, hvordan SVM’er har arbejdet og kan arbejde med data. Dr. Vibhor Gupta, Director & Founder (Pangaea) vil fortælle om programmet ”start-up til skala” og giver perspektiv på rejsen og supporten.

På paneldebatten drøfter vi, hvordan vi styrker brugen af data inden for sundhedsvæsenet. Her deltager bl.a. Jens Winther Jensen, Direktør (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, (RKKP) og Peter Bentsen, centerchef (Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, CKFF).

Program

Kl. 08:30 – 09:00  Registrering og mulighed for let morgenmad

KL. 09:00 – 09:15 Kan et strategisk partnerskab styrke brugen af data til at forebygge, opspore og behandle svær overvægt?

Kort præsentation af fyrtårnet og hvordan et strategisk partnerskab kan øge potentialer for skalering og vækst samt generere viden på tværs, der på sigt kan sikre evidens.

Erhvervsfyrtårn Life Science – Sund Vægt blev lanceret i 2022 med formålet om at skabe et fyrtårn indenfor life science, som udlandet kan se mod. Samtidig skal det sikre bedre og mere lighed i sundhed.

Kl. 09:15 – 09:30 Konsekvens af overvægtig befolkning

v/Ulla Toft, Sekretariatsleder og professor i sundhedsfremme og forebyggelse (Region Hovedstaden)

Kl. 09:30 – 09:45 Menneskeperspektivet omkring fedme

v/ Kirsten Lauritsen, antropolog og Principal Specialist (Novo Nordisk)

Kl. 09:45 – 10:15 Pause

Kl. 10:15 – 10:45 Initiativer med data til folk med overvægt

Præsentation af forskellige virksomhedscases.

Kl. 10:45 – 11:30 Paneldebat: Hvordan styrker vi brugen af data inden for sundhedssektoren?

Deling af data på tværs i sundhedssektoren er en nødvendighed for at give borgere og patienter den bedst mulige sammenhængende behandling. Denne paneldebat med perspektiver fra både den offentlige og private sektor drøfter eksisterende data, potentialet for forebyggelse og opsporing, samt hvordan vi styrker samarbejdet på tværs.

Kl. 12:00 – 12:30 Præsentation til program fra start-up til skala

v/Dr. Vibhor Gupta, Director & Founder (Pangaea)

Pangea Data har været involveret i Microsoft for startups og giver et perspektiv på rejsen og supporten. Pangea udvikler ‘unsupervised’ AI, der udtrækker al intelligens fra både strukturerede og ustrukturerede tekstdata for at give læger og forskere et fuldstændigt billede af et individs helbred.

Kl. 12:30 – 13:00 Frokost og tak for i dag

 

Arrangeres af Danish Life Science Cluster i samarbejde med Microsoft