CAAIR og AI Netværk 2023

Hvordan kommer en AI-løsning frem til resultatet – og hvordan oversættes data til beslutningsstøtte til sundhedspersonalet? Deltag på dette netværksmøde og hør om et nyt forsknings- og innovationscenter for klinisk translation af AI-løsninger (CAAIR). Vær også med til at drøfte og forme fremtiden for netværket.

AI som beslutningsværktøj i sundhedsvæsenet

For sundhedspersonalet er det vigtigt at forstå, hvorfor en AI løsning kommer frem til det resultat, den gør. Og det skal være muligt for sundhedspersonalet at forklare resultatet for patienten.

For virksomheder handler det om at AI-løsningerne bliver bygget, så virksomheden kan forklare algoritmen for sundhedspersonalet, som skal bruge løsningen. Og forklare, hvordan AI-løsningen kommer frem til de resultater, den gør.

For vidensinstitutioner er det relevant at forstå, hvad klinisk translation betyder.

På dette netværksmøde får du en præsentation af et nyt forsknings- og innovationscenter for klinisk translation af AI løsninger (CAAIR). Du får mulighed for at være med til at drøfte behovet for understøttelse fra centeret. Derudover bruger vi netværksmødet på at drøfte fremtiden for netværket i Danish Life Science Cluster samt fastlægge det næste års temaer/møder.

Program

14.30 – 14.35 Velkomst + præsentation af program
14.35 – 15.05 Præsentation af et nyt forsknings- og innovationscenter for klinisk translation af AI løsninger
v. Marianne Johansson Jørgensen, Director of Research, Horsens Regional Hospital og Gitte Kjeldsen, programleder i Danish Life Science Cluster
15.05 – 15.30 Drøftelse af netværksmedlemmernes behov for understøttelse fra CAAIR
15.30 – 15.45 Pause + networking
15.45 – 16.15 Netværkets fremtid + forslag til indhold det næste år (grupper)
v. Frederik Mølgaard Thaysen, programleder i Danish Life Science Cluster
16.15 – 16.35 Plenumdrøftelse at netværkets fremtid og indholdspunkter
16.35 – 16.50 Aftale om næste års program
16.50 – 17.00 Tak for i dag

Læs om: Netværket om AI – kunstig intelligens