CareNet-Temadag: Velfærdsteknologi i sundheds- og plejesektoren

eksternt event Danish Life Science Cluster

CareNet inviterer, i samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi / Østdanmark på SOSU H i Brøndby, til en faglig temadag med fokus på forskellige velfærdsteknologier, løsninger og hjælpemidler, der bruges bredt inden for sundheds- og plejesektoren. Få indblik i løsninger, som understøtter den plejekrævende hverdag for både borgere og personale – herunder løsninger inden for psykiatrien og til personer med kognitive udfordringer.

Eksternt event