CELISXchange WEEK: Adgang til det det kinesiske marked – Reality Check 2021

På dette internationaliseringsseminar får du et reality check på Kinas sundhedsmarked anno 2020’erne. Bliv udfordret på det, du tror, du vidste om det kinesiske og internationale sundhedsmarked.

CELISXchange Week kombinerer nogle af Europas førende økosystemer inden for life science (bygger på Health Axis Europe Alliance – HAE), hvor tværsektorielt samarbejde har givet anledning til lovende nye teknologier og produkter og deraf følgende nye værdikæder. CELISXchange WEEK intensiverer og udvider særligt det interregionale samarbejde for SMV’er.

Den 1. juli sættes der fokus på det kinesiske sundhedsmarked. Og det er ikke, hvad det var for 10 år siden.

Få opdateret din viden med nye indsigter og perspektiver.

Eventen afholdes på engelsk.

Læs mere og tilmeld dig her