Data Access + Sharing (Møde i Netværk om AI)

Få indsigt i muligheder og barrierer ved at opsamle og bruge sundhedsdata – mellem sundhedsfaglige private og offentlige aktører samt borgere og producenter af medicinske enheder (devices). Deltag på næste møde i Netværk om AI, som afholdes sammen med Lakeside.

Der er en stor appetit på at opsamle og blive klogere på anvendelse af sundhedsdata, fordi det kan hjælpe produktudvikling, serviceforretning og støtte kvaliteten af behandling og opfølgning. Hypotesen er, at flere sundhedsdata kan give mere indsigt og føre til bedre og mere effektiv behandling.

  • Men hvornår er det sandt?
  • Hvornår er det, det rigtige at gøre?
  • Og hvordan imødekommer vi de udfordringer, der er forbundet med det?
  • Hvornår og hvordan udnytter vi fx bedst potentialet i sundhedsdata set fra kronikerens, behandlerens og produktionsejerens perspektiv?

Det dykker vi ned i og bliver klogere på dette netværksmøde, hvor vi anskuer opsamling, brug og deling af sundhedsdata fra flere forskellige synspunkter.

Hvornår og hvordan udnytter vi fx bedst potentialet i sundhedsdata set fra borgeren, behandleren og producentens perspektiver?

Program (opdateres)

14.30 Kaffe og netværk
15:00 Velkomst v/Søren Lauritsen, Lakeside A/S
15:10 OPLÆG 1: Telma, et nationalt system til hjemmemonitorering af borgere med KOL og hjertesvigt

v/Michael Christensen, Principal Software arkitekt, Alexandra instituttet A/S

15:30 OPLÆG 2 v/Karen Wibling Solgård, General Manager, Oticon
15:50 OPLÆG 3: Digitalisering som middel til at skabe sammenhæng i tværsektorielle patientforløb

v/Camilla Blach Rossen, Regionshospitalet Silkeborg

16:10 Opsamling og dialog
16:40 Tapas og netværk med mulighed for at fortsætte dialogen
17:00 Tak for denne gang

Se detaljeret program her

Læs om: Netværket om AI