Digital Health Munich 2024

Arbejder din startup med digital sundhedsteknologi og er interesseret i det tyske marked? Deltag i forløbet ”Digital Health Munich 2024” i München og få en grundlæggende forståelse for strukturer og markedsmekanismer i den tyske sundheds- og hospitalssektor, samt sparring med en række af de mest innovative tyske hospitaler, klinikere, Krankenkassen og investorer fra det tyske økosystem.

Programmet ‘Digital Health Munich 2024’ er et market entry forløb til danske startups, scaleups og SMVer, der arbejder med innovative digitale sundhedsløsninger. Deltagende virksomheder får mulighed for at deltage i et skræddersyet program i Danmark og Tyskland mhp. at styrke de deltagende startups mulighed for at tilpasse sine løsninger til tyske hospitaler og Krankenkassers konkrete behov, samt arbejde målrettet for at udvikle eller tilpasse deres market entry strategi for det tyske marked.

Programmet består bl.a. af:

  • workshops med tyske og danske eksperter
  • feedback-sessioner med tyske interessenter (hospitaler, forsikringskasser, KOLs, investorer, iværksættere og forskningsinstitutioner)

Derudover lægges der stor vægt på at arbejde målrettet med deltagernes forretningsmodeller for det tyske marked, samt løfte den generelle viden omkring regulatoriske og reimbursement forhold, som er ekstrem vigtigt for virksomheder, som arbejder engageret med markedsadgang til det tyske hospitalsmarked.

Hvorfor deltage i Digital Health Munich 2024?

Tyske hospitaler er konstant på udkig efter innovative løsninger, der kan løse nuværende udfordringer og imødekomme ’unmet medical needs’ (behovet for sundhedsydelser, der ikke bliver dækket af det eksisterende sundhedssystem). Der er stor interesse fra hospitalerne om at skabe nye partnerskaber og afprøve internationale løsninger.

For en dansk virksomhed er rejsen til det tyske marked dog mere kompleks. På denne rejse skal virksomheden både være opmærksom på integration med de enkelte hospitalssystemer og skaleringsmuligheder, men de skal også have forståelse for organiseringen og strukturerne i den tyske hospitalssektor, og rollefordelingen mellem sundheds- og forsikringsaktører.

Alt dette kan man som deltager forvente at blive klædt på til at imødekomme, hvis man deltager i Digital Health Munich 2024, som er en kombination af forberedende workshops i Danmark (og/eller online) og fysisk deltagelse i München. Formålet er at arbejde aktivt og målrettet med deltagerne mhp. at styrke virksomhedernes rammer for at udvikle deres market entry strategi for det tyske marked, samt at skabe vigtigt netværk der kan bidrage til at opnå kommerciel succes.

Hvornår foregår det?

De forberende workshops starter i maj, mens turen til München finder sted 3-6 juni, 2024 og er en glimrende mulighed for at mødes og netværke med det sydtyske økosystem, eksperter og potentielle kunder og/eller samarbejdspartnere. Ligeledes kan det forventes, at tyske mødepartnere og andre deltagere vil følge op med et besøg til Danmark inden årets udgang.

Vær opmærksom på, at de sidste 2 dage ikke er obligatoriske, men en mulighed for at deltage i konferencen Bitz & Pretzel Health.tech, som er en af de vigtigste mødeplatforme for aktører inden for digital sundhed i Tyskland.

Deltagelse i forløbet koster DKK 16.800 forudsat, at man er startup eller SMV og lever op til de generelle krav for støttetildeling (SMV-definition og de minimis). Herudover skal rejse- og hoteludgifter dækkes af virksomheden, samt adgang til konferencen Bitz & Pretzel Health.tech er egenbetaling for dem som ønsker at deltage.

Profil og krav for deltagelse

For at komme i betragtning til at deltage i Digital Health Munich 2024, skal virksomheden udvikle digitale sundhedsløsninger. Derudover er det en fordel som minimum at have Proof of Concept og lovende resultater fra danske klinikker eller hospitalsafdelinger.

Vigtigst af alt forventes deltagende virksomheder at vise engagement og en seriøs tilgang til at arbejde målrettet for at skabe samarbejde med og markedsadgang til den tyske hospitalssektor.
Som virksomhed skal man kvalificeres forud for godkendes til deltagelse.