E-sundhedsobservatoriets årskonference 2021

Deltag i E-sundhedsobservatoriets årskonference 2021, hvor sundhedsvæsenets it-aktører mødes over to dage for at lære om alt det nye, der rører sig i e-sundhedsmiljøet – nationalt såvel som internationalt.

Det står klart for alle, at COVID-19 pandemien på et øjeblik har ændret præmisserne for sundhedsvæsenets kommende udvikling i forhold til tiden før den 11. marts 2020. Afstanden mellem beslutning og handling blev dramatisk forkortet. Beslutninger og processer, der tidligere tog mange og lange måneder, blev accelereret og omsat til umiddelbar handling. De sundhedsprofessionelle strålede trods ekstrem belastning, og udtalte, at de oplevede, at patienterne og behandlingen var i fokus. Sundhedsdata fik ny værdi, og sundhedsvæsenets dataanalyseenheder og Sundhedsdatastyrelsen leverede data. Alle aktører, såvel kommuner, almen praksis, sygehusene og leverandørerne har mærket forandringerne, og de har leveret. Nogle gange er det måske også gået lidt for hurtigt, og nye systemer er ikke designet på baggrund af koncepter, der indlejrer en forståelse af brugernes diversificerede kompetencer og behov. Et eksempel er bookingsystemet til vaccinationer, der i forhold til de ældre medborgere som målgruppe i skrivende stund lader noget at ønske.

Programmet indeholder en række plenumsessioner og et antal parallelspor. Konferencens overordnede tema er:

COVID-19 som gamechanger af sundhedsvæsenet?

COVID-19 pandemien har på et øjeblik har ændret præmisserne for sundhedsvæsenets udvikling.
Afstanden mellem beslutning og handling blev dramatisk forkortet, og beslutninger og processer, der tidligere tog mange og lange måneder, blev accelereret og omsat til umiddelbar handling.
Alle aktører, såvel kommuner, almen praksis, sygehusene og leverandørerne har mærket forandringerne.

Deltag og få svar fra forskellige eksperter på spørgsmålene:

 • Er COVID-19 en gamechanger for sundhedsvæsenets udvikling? Vil der opstå en ny normalitet efter krisen?
 • Bidrager sundhedsvæsenets digitalisering til en ændret balancering af en borgernær og en hospitalsdomineret struktur – det proaktive kontra det behandlingstunge? Eller fastlåser digitaliseringen udviklingen gennem konsolidering af de eksisterende siloer?

Følgende undertemaer danner rammen om konferencens parallelsessioner:

 • E-sundhedsrelaterede COVID-19 initiativer
 • Apps
 • Borgernes Sundhedsdata
 • Teknologiunderstøttet opgaveflytning
 • Brugervejledning af sundhedsinformationssystemer
 • Ledelse i sundhedsvæsnet
 • Nye e-sundhedsteknologier
 • Datasikkerhed
 • E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger

Læs om om programmet og de planlagte sessioner

Book en stand og fremvis dit produkt

Har du et produkt eller en løsning, som du gerne vil showcase til deltagere, aktører og beslutningstagere i sundhedsvæsnet? Så har du muligheden for at booket en stand i Konferencehuset Odeons flotte foyer, hvor udstillingen er lokaliseret.

Læs mere om standbookning og priser

Læs om: konferencen, hotel, opdateret program og tilmelding.

E-sundhedsobservatoriet består af SDU Sundhedsinformatik og Teknologi, og Dansk Center for Sundhedsinformatik (DaCHI), Aalborg Universitet