Erhvervsfyrtårn Life Science: Skab værdi for dine kunder i sundhedssektoren

Til dette arrangement får du forståelse for, hvad dine løsninger skal kunne for at skabe værdi for dine offentlige kunder. Arrangementet er et ud af flere, hvor vi fokuserer på vækst, skalering og internationalisering af de danske Life Science virksomheder.

Hvis ikke virksomhedernes løsninger skaber en værdi ude hos de offentlige kunder, så kommer de aldrig over dørtærsklen.

Men hvordan sikrer man som virksomhed at komme hele vejen rundt? Få alle de vigtige ting med? Hvad er de fire bundlinjer som er begyndt at komme frem som krav til løsninger? Og hvordan ser offentlige kunder selv værdiskabelses og hvilke ting lægger de konkret vægt på.

Til dette arrangement i Industriens Hus vil der være indlæg fra offentlige aktører omkring behov og værdiskabelse samt oplæg fra konsulenter, om hvordan man finder frem til værdien af ens løsning og hvordan bæredygtighed tænkes ind. Tilsammen maler det billedet af løsningers værdiskabelse.
Arrangementet er primært målrettet SMVer.

Tilmeld dig arrangementet hos Dansk Industri her

Programmet er:

 • Velkommen og intro til arrangementet v/ Danish Life Science Cluster

  Danish Life Science Cluster giver en kort intro til arrangementet og fortæller om projekt ”Erhvervsfyrtårn Life Science” som dette arrangement er en del af.

 • Dansk Industri fortæller hvorfor de deltager i Erhvervsfyrtårnet og hvilke aktiviteter der kommer

  Dansk Industri fortæller om hvilke muligheder virksomheder har både igennem de aktiviteter de deltager med i Erhvervsfyrtårnet men også igennem Dis andre aktiviteter særlig på life science området.

 • Region Hovedstaden – Hvordan vurderer de værdien af løsninger de bliver præsenteret for?

  Taler: Brian Holch Kristensen, Enhedschef for Innovation fra Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

  ”Et optimalt sundhedsvæsen kræver ofte, at vi kigger indad på vores arbejdsgange og behandlingsmetoder for at kunne følge og integrere nye teknologier, trends og metoder til optimal pleje og behandling. På Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vil vi orientere os mod behovsdrevet innovation, der primært løses i partnerskaber med aktører i den omverden vi lever i.”

 • Furesø Kommune – Hvordan vurderer de værdien af løsninger de bliver præsenteret for?

  Taler: Charlotte Hauerslev, special- og udviklingskonsulent fra Furesø Kommune

  Furesø kommune vil give en introduktion til hvordan Furesø som kommune vurderer nye løsninger, hvordan de ser værdien og hvilke elementer de ligger særlig vægt på. De vil også komme ind på tips til virksomheder i forhold til første kontakt, fremtidige samarbejde og værdiskabelsesprocessen

 • Konsulenthus – Hvilken metode kan du bruge til at vise værdien af dine løsninger? Gerne med konkrete eksempler

  Taler: Public Intelligence ApS

  Du ved der er et behov for at få løst en problemstilling med dit produkt. Men løser produktet rent faktisk behovet? Og hvordan med arbejdsgangene omkring løsningen? Hvordan sikrer man som virksomhed at de fleste graverende fejl der kunne fremkomme under implementeringen, findes før og sikrer produktets succes? Public Intelligence kommer og fortæller om Living Lab og Simulering som metode til at finde værdien i løsninger og sikre at løsningen står bedst mulig i mødet med slutbrugerne.

 • Konsulenthus – Hvad er de fire bundlinjer og hvordan har de hver især betydning?

  Taler: Frederik Van Deurs fra Green Innovation Group

  Green Innovation Group kommer og giver et indblik i hvordan bæredygtighed og cirkulær økonomi hænger sammen i en life science kontekst. Igennem oplægget vil virksomhederne få inspiration og viden om hvordan de kan begynde at gå de første skridt mod en mere bæredygtig forretning og hvordan de kan være klar når de offentlige udbud begynder at sætte det som krav

 • Netværk på tværs