Forstår du, hvad de siger? Sprogmodeller – barrierer og muligheder

Hvad vil det betyde, hvis lægen, sygeplejersken eller sosu-assistenten slap for at indtaste dokumentation ind i et journalsystem, hver gang de havde haft en konsultation af en patient eller havde haft et hjemmebesøg hos en borger? Lær om barrierer og muligheder med sprogmodeller i Netværk om datadrevet digitalisering i sundhedsvæsnet.

Sprogmodeller har potentiale til at løfte en kæmpe arbejdsbyrde i sundhedsvæsnet i forhold til blandt andet indtastning af store mængder af dokumentation ind i journalsystemerne. Samtidigt kan sprogmodeller være en hjælp i formidlingen af vigtig information om borgernes sundhed mellem fagprofessionelle, og det kan understøtte kommunikationen mellem sundhedsvæsnet og borgerne og patienterne.

Sprogmodeller er med andre ord potentielt en arbejdskraftsbesparende og afbureaukratiserende teknologi, der på både kort og lang sigt kan frigøre de fagprofessionelles hænder til deres primære opgave: Behandling og pleje af patienterne og borgerne.

Men hvor langt er vi fra en fuld implementering af sprogmodeller i sundhedsvæsnet? Hvad er barriererne, og står der overhovedet noget i vejen for at komme i gang?

Tilmeld dig dette årets første netværksmøde i Netværk om datadrevet digitalisering i sundhedsvæsnet og vær med til at rykke ved vores fælles viden om sprogmodellernes potentialer.

Program

10.00.10.20 Velkommen og opvarmning

10.20-10.40 Hvad er en sprogmodel?

v/ Kristoffer Laigaard Nielbo, Professor & Director, Center for Humanities Computing, Aarhus Universitet

10.40-10.55 Sprogteknologi til sundhedsfaglig dokumentation

v/ Lasse Skjalm, Strategi og Udvikling – Digitalisering, Aarhus Kommune

10.55-11.10 Sprogmodeller i anvendelse

v/ Simon Leminen Madsen, senior AI specialist, PhD, AI Lab, Alexandra Instituttet

11.10-11.25 Pause og netværk

11.25-11.40 Generativ AI og hvordan kommer vi i gang med at tale med computeren

v/ Per Lundvald, Director Product Development, Omilon A/S

11.40.11.55 Opsamling og spørgsmål

11.55-12.00 Farvel og tak

12.00-12.30 To go-sandwich

Praktik

Du kan deltage gratis i netværksmødet online eller fysisk på Aarhus Rådhus.Netværksmødet er et pre-event til OffDig Health den 4. marts 2024 i Aarhus.

Rabat til medlemmer af Danish Life Science Cluster

Brug rabatkoden ”DLSC” og få 10% rabat på OffDig Health.  Rabatten gælder ikke på OffDig eller som kombi billet.

Link til OffDig Health

Advisoryboardet i Netværk om datadrevet digitalisering i sundhedsvæsnet består af:

  • Anne Bøgh Fangel, Omilon
  • Jeppe Lange, Hospitalsenheden Horsens
  • Mads Lause Mogensen, Treat Systems
  • Pia Munksgaard, Steno Diabetes Center
  • Jakob Heuch, Capgemini
  • Marie Rørdam Fenger, Aarhus Kommune
  • Johanne Thestrup Aksglæde, Cercare Medical
  • Michael Werenberg Mikkelsen, Region Midtjylland
  • Frederik Mølgaard Thayssen, Alexandra Instituttet

NB: Når du deltager i dette arrangement, vil din tid blive brugt som medfinansiering til projektet, Innovationskraft: Life Science og velfærdsteknologi (RFPRO-22-0042) til en timepris på 373 kr. Vi beder dig underskrive en partnererklæring efter tilmelding og registrerer dine timer umiddelbart efter eventet.
Er du fra en virksomhed, beder vi dig underskrive en de minimis-erklæring, SMV-erklæring og en partnererklæring inden du deltager på eventet.