Fra AI-projekt til værdiskabende sundhedsteknologi

Hvordan accelererer vi implementeringen af værdiskabende sundhedsløsninger baseret på kunstig intelligens (AI) i det danske sundhedsvæsen? Regionshospitalet Horsens og Danish Life Science Cluster afholder i et samarbejde en workshop, som har fokus på at finde svarene på det spørgsmål. Deltag i workshoppen og vær med til at forme fremtidens digitale sundhedsvæsen.

Formålet med workshoppen er at belyse muligheder og barrierer for, hvordan det danske sundhedsvæsen kan lykkes med at accelerere implementeringen og skaleringen af værdifulde AI-løsninger. Workshoppen vil være et bidrag til at udvikle procedurer for, skabe viden om og kompetenceopbygge til, at udviklings- og indkøbsrejsen for værdiskabende AI-løsninger accelereres, og samarbejdet mellem relevante aktører styrkes.

Der findes i dag en række løsninger baseret på kunstig intelligens (AI), der kan bidrage til højere sundhedsfaglig kvalitet, sikre bedre patientoplevelser, frigive tid til de sundhedsprofessionelles kerneopgaver og skabe bedre arbejdsvilkår for de sundhedsprofessionelle. Men det halter med implementeringen. Årsagen til dette kan findes i både juridiske, organisatoriske, teknologiske og økonomiske barrierer i både udviklings- og indkøbsrejsen.

På denne workshop ønsker vi derfor i et samarbejde med en række nøgleaktører inden for AI og indkøb at belyse følgende spørgsmål:

  • Hvordan accelererer vi anvendelsen af AI i sundhedsvæsenet?
  • Hvordan sikrer vi, at AI-løsningerne er værdiskabende og kan understøtte sundhedsvæsnets behov?
  • Hvilke barrierer er der for at accelerere implementeringen og skalering af AI i sundhedsvæsnet?
  • Hvordan overkommer vi de barrierer, og hvad fordrer det ift. eksempelvis samarbejde, organisering og jura?

Workshoppen vil blive faciliteret af en række kompetente personer med erfaring inden for AI-løsninger til sundhedsvæsenet og vil tage udgangspunkt i fire virkelighedsnære scenarier, der varierer i udviklingsproces og modenhed.

Som deltager i workshoppen vil du med dine erfaringer få mulighed for at diskutere barrierer og muligheder for AI-sundhedsløsninger med en række eksperter inden for AI, innovation og offentlige indkøb. Din deltagelse vil endvidere bidrage til acceleration af implementering af AI i sundhedsvæsnet.