Fra politiske skåltaler til realisering af Danmark som en stærk AI-nation på sundhedsområdet

Denne konference stiller skarpt på nogle af de udfordringer og barrierer, virksomheder, klinikere, jurister, hospitalsledere og andre centrale aktører støder på i arbejdet med at udvikle og anvende medicinsk teknologi, der bruger kunstig intelligens.

Eksternt event