Generalforsamling 2023

Medlemmer og andre interesserede inviteres til den årlige generalforsamling, hvor vi sætter fokus på årets resultater, spændende oplæg og masser af netværk.

Kom med til den årlige generalforsamling i Life Science Huset i København, hvor vi samler dedikerede og engagerede medlemmer og andre aktører på sundhedsområdet til en spændende eftermiddag med faglige input og godt netværk.

Efter selve generalforsamlingen er der tid til networking inden vi giver ordet til en række oplægsholdere, som hver, fra deres vinkel, vil belyse, hvordan co-creation skaber inspiration og løsninger på de betydelige udfordringer, sundhedsvæsenet i dag står overfor med mangel på arbejdskraft, stigende sundhedsudgifter og et voksende demografisk pres med flere og flere ældre borgere. Du får mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne inden vi slutter af med netværk og dialog over et glas vin og en lille anretning.

Program

14.30 Check in – registrering af stemmeberettigede

15.00 Generalforsamling i foreningen Danish Life Science Cluster med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning om forenings aktiviteter
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2022
  4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  5. Valg og sammensætning af bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. ”Speak your mind” – ordet er frit
  8. Eventuelt

16.00 Pause med netværk

16:30 Netværksarrangement med spændende oplæg, debat og gode snakke (program opdateres)

17:30 Dialogen fortsættes over et glas vin og en lille anretning

18:00 Det officielle program afsluttes

NB! Den endelige dagsorden med emner, der skal behandles på generalforsamling, fremsendes direkte til medlemmerne den 11. april 2023.

Bilag og dokumenter

Dagsorden ved generalforsamling 2023
Bilag 1 Forslag til vedtægtsændring
Bilag 2 Opstillede kandidater og deres kvalifikationer
Fuldmagt skabelon 2023

Om generalforsamlingen

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme, som tilhører den primære kontaktperson, som er oplyst som primærkontaktperson ved indmeldelsen. Er vedkommende forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt.

Alle medlemmer har møde-, stemme- og taleret på generalforsamlingen. Man må gerne deltage flere medarbejdere fra en medlemsorganisation.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Foreningens medlemmer har mulighed for at stille forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen.

Forslagene skal sendes skriftligt senest tirsdag den 4. april 2023 til Danish Life Science Clusters direktør, Diana Arsovic Nielsen, dan@danishlifesciencecluster.dk.

Ja tak - tilmeld mig *