Generalforsamling & Årsmøde 2024

Medlemmer og andre interesserede inviteres til den årlige generalforsamling, hvor vi sætter fokus på årets resultater, spændende oplæg og masser af netværk.

Kom med til den årlige generalforsamling i Danish Life Science Cluster, hvor vi samler dedikerede og engagerede
medlemmer og andre aktører på sundhedsområdet til en spændende eftermiddag med faglige input og godt netværk.

Efter selve generalforsamlingen er der tid til networking og deltagelse i Årsmødet 2024, hvor oplægsholdere vil gøre os klogere på den nye life science strategi, og hvordan internationalt samarbejde kan løfte dansk sundhedsinnovation ude og hjemme.

Program

14:30 Check in – registrering af stemmeberettigede (kun for medlemmer)

15:00 Generalforsamling i foreningen Danish Life Science Cluster med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om forenings aktiviteter
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2023
  4. Valg og sammensætning af bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt: ”Speak your mind” – ordet er frit

15:30 Check-in og networking (for øvrige)

16:00 Pause/networking 

16:30 Danish Life Science Clusters Årsmøde 2024
v. Diana Arsovic Nielsen, CEO, Danish Life Science Cluster m.fl.

16:45 Ambitionerne bag den kommende life science strategi
v. Søren Nedergaard, COO, Novo Nordisk Fonden

17:00 Internationalt samarbejde og sundhedsdiplomati
v. David Michael Schjerlund, kontorchef for EXPORT, Udenrigsministeriet

17:10 Dansk medtech startup tager første skridt i UK
v. Marcus Bech, Co-CEO, Droplet IV

17:20 Viden og inspiration gennem internationalt udsyn
v. Anne Skjoldan, leder af Digitalisering og Hverdagsteknologi, Gladsaxe Kommune og Christina Leeson, konsulent – digitalisering og teknologi, KL

17:30 French strategies for the uptake of digital mental health technologies and secondary health data use
v. Dr. Line Farah, Director of Digital Health challenges for ‘’Mental Health’’ and ‘’Aging Well’’, French Ministry of Health, Digital Health Delegation, & Mario Jendrossek, European and International Affairs Director, Health Data Hub

17:45 Dialog og spørgsmål fra salen

18:00 Tak for nu 


Om generalforsamlingen i Danish Life Science Cluster

Alle medlemmer har møde-, stemme- og taleret på generalforsamlingen. Man må gerne deltage flere medarbejdere fra en medlemsorganisation. Hvert medlem har én stemme, som tilhører den primære kontaktperson, som er oplyst ved indmeldelsen. Er vedkommende forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt.

NB! Den endelige dagsorden med emner, der behandles på generalforsamling, fremsendes direkte til medlemmerne den 9. april 2024.

Bilag og dokumenter

Dagsorden for generalforsamling 2024
Bilag 1 Opstillede kandidater og deres kvalifikationer 2024
Fuldmagt skabelon 2024

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Foreningens medlemmer har mulighed for at stille forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen.

Forslagene skal sendes skriftligt senest tirsdag den 2. april 2024 til Danish Life Science Clusters sekretariat, Mette Thiel, mt@danishlifesciencecluster.dk.

Ja tak - tilmeld mig *