Generalforsamling & Årsmøde 2025

Medlemmer og andre interesserede inviteres til generalforsamling og årsmøde, hvor vi sætter fokus på årets resultater, spændende oplæg og masser af netværk.

Kom med til den årlige generalforsamling i Danish Life Science Cluster, hvor vi samler dedikerede og engagerede
medlemmer og andre aktører på sundhedsområdet til en spændende eftermiddag med faglige input og godt netværk.

Efter selve generalforsamlingen er der tid til netværk og inspirerende oplæg på Årsmødet 2025.

Program (opdateres)

14:30 Check in – registrering af stemmeberettigede (kun for medlemmer)

15:00 Generalforsamling i foreningen Danish Life Science Cluster med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om forenings aktiviteter
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport 2023
  4. Valg og sammensætning af bestyrelsen
  5. Valg af revisor
  6. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  7. Eventuelt: ”Speak your mind” – ordet er frit

15:30 Check-in og networking (for øvrige)

16:00 Pause/networking 

16:30 Danish Life Science Clusters Årsmøde 2025

18:00 Tak for nu 


Om generalforsamlingen i Danish Life Science Cluster

Alle medlemmer har møde-, stemme- og taleret på generalforsamlingen. Man må gerne deltage flere medarbejdere fra en medlemsorganisation. Hvert medlem har én stemme, som tilhører den primære kontaktperson, som er oplyst ved indmeldelsen. Er vedkommende forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Foreningens medlemmer har mulighed for at stille forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen.

Forslagene skal sendes skriftligt senest tirsdag den 2. april 2025 til Danish Life Science Clusters sekretariat, Mette Thiel, mt@danishlifesciencecluster.dk.

Ja tak - tilmeld mig *