Generalforsamling, debat & netværk

Kan dansk life science og velfærdsteknologi sætte en international dagsorden med udspring i de danske værdier? Kom, hør og deltag i debatten, når Carsten Kjær Joensen fra Erhvervsministeriet, Ida Sofie Jensen fra LIF og Bogi Eliasen fra Instituttet for Fremtidsforskning stiller skarpt på potentialerne og barriererne i forlængelse af Danish Life Science Clusters generalforsamling.

Danish Life Science Cluster indkalder til generalforsamling med efterfølgende netværksevent.

I år afholdes generalforsamlingen i ATRIUM – Life Science Huset i København, hvor vi samler dedikerede og engagerede medlemmer og andre aktører på sundhedsområdet til en spændende eftermiddag med faglige input og godt netværk. Temaet er potentialer og barrierer for dansk life science og velfærdsteknologi.

Du kan være med i debatten, når vi sammen på tværs af sektorer og interesser debatterer den politiske dagsorden, rammerne for erhvervslivet, videninstitutionernes rolle og sundhedssektorens behov.

Med i panelet er:

 • Carsten Kjær Joensen, kontorchef i enheden for Life Science, Erhvervsministeriet
 • Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (LIF)
 • Bogi Eliasen, sundhedsdirektør på Instituttet for fremtidsforskning

De giver deres bud på, hvordan vi sammen får indsatserne til at gå op i en højere enhed, så der skabes mærkbar værdi, som bidrager til mere lighed i sundhed og flere ressourcer på både den nationale og internationale arena.

Du kan også give dine input til, hvordan du og andre medlemmer kan skabe mere værdi for erhvervslivet, forskningsmiljøerne og sundhedssektoren. Og du kan pege på, hvordan Danish Life Science Cluster kan facilitere langsigtede partnerskaber, som indfrier de tårnhøje ambitioner om at sætte dansk life science og velfærdsteknologi på verdenskortet.

 • Skåret ind til benet – hvor er de allerstørste potentialer og barrierer?
 • Hvad gør vi ærligt talt – og hvad burde vi gøre – rent politisk?
 • Kan vi overhovedet blive bedre til at skabe innovation via samarbejde på tværs af myndigheder, videninstitutioner og industri?
 • Er det realistisk, at dansk life science og velfærdsteknologi kan sætte en international dagsorden med løsninger, der udspringer af danske værdier?

Program

15:00 Generalforsamling

Alle er velkomne, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
Læs mere om generalforsamlingen.

16:00 Netværk og snack

16:20 Velkommen til debat
v/Diana Arsovic Nielsen, CEO i Danish Life Science Cluster og Kim Kjøller, CEO i UNION Therapeutics A/S og bestyrelsesformand for Danish Life Science Cluster.

16:30 Debat og dialog
I panelet er: Carsten Kjær Joensen, kontorchef i enheden for Life Science, Erhvervsministeriet, Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Bogi Eliasen, sundhedsdirektør på Instituttet for fremtidsforskning. Spørgsmål og dialog fra salen.

17:20 Netværk og let forplejning
Fortsæt dialogen og mød potentielle samarbejdspartnere over et glas vin, en cola og en pindemad.

Om generalforsamlingen

På generalforsamlingen har alle medlemmer møde-, stemme- og taleret. Man må gerne deltage flere medarbejdere fra en medlemsorganisation.

Hvert medlem har én stemme, som tilhører den primære kontaktperson, som er oplyst ved indmeldelsen. Er vedkommende forhindret i at deltage, kan der stemmes ved fuldmagt.

Dagsordnen jf. vedtægterne er:

 • Velkomst og formalia
 • Bestyrelsens beretning om forenings aktiviteter
 • Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport
 • Sammensætning af bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Behandling af indkomne forslag
 • ”Speak your mind” – ordet er frit for medlemmerne
 • Eventuelt

Den endelige dagsorden med emner, der skal behandles på generalforsamling, fremsendes direkte til medlemmerne den 22. marts 2022.

Forslag til behandling på generalforsamlingen

Foreningens medlemmer har mulighed for at stille forslag, som ønskes optaget på dagsordenen til generalforsamlingen.

Forslagene skal sendes skriftligt senest tirsdag den 15. marts 2022 til Danish Life Science Clusters direktør, Diana Arsovic Nielsen, dan@danishlifesciencecluster.dk.

Ja tak - tilmeld mig *