Høring om sundhedsdata

Dansk Industri holder offentlig høring om sundhedsdata. Alle virksomheder, der har aktiviteter indenfor sundhedsforskning og/eller udvikler sundhedsløsninger med brug af offentlige sundhedsdata, inviteres til at give jeres bud på, hvordan vi bliver bedre til at bruge verdens bedste sundhedsdata til gavn for patienterne.

Danish Life Science Cluster er partnere på dette arrangement, hvor fokus vil være på konkrete barrierer, f.eks. lovgivningsmæssigt, teknisk, myndigheder.

Hvorfor er det vanskeligt at bruge sundhedsdata til formål, der er med til at udvikle nye medicinske behandlinger, medicinsk udstyr eller digitale sundhedsløsninger?

Fokus på konkrete barrierer

Fokus vil være konkrete barrierer (f.eks. lovgivningsmæssigt, teknisk, myndigheder) for at bruge sundhedsdata til formål, der er med til at udvikle nye medicinske behandlinger, medicinsk udstyr eller digitale sundhedsløsninger.

Deltag i høringen

Vi håber, at I vil deltage og hjælpe os med at skabe bedre vilkår for private investeringer i sundhedsforskning og udvikling af nye sundhedsløsninger i Danmark.

Input fra arrangementet vil blive samlet og præsenteret i det Nationale Partnerskab for Sundhedsdata den 19. november.

Tilmelding

Der bliver mulighed for både fysisk og virtuel deltagelse. Fysisk deltagelse er begrænset til max. 40 personer og tildeles efter først-til-mølle. Angiv venligst ved tilmelding, om du ønsker at deltage fysisk eller virtuelt (TEAMS-link til virtuel deltagelse fremsendes umiddelbart før høringen).