Hvordan skaber vi værdi med wearables?

Mobiltelefoner, smartwatches og skridttællere er blevet en del af manges hverdag. Det er redskaber, som kan samle data både om vores adfærd (fx motion, søvn, spisevaner) og om vores fysiologi (blodtryk, puls, stofskifte m.m). Vær med på denne temadag om wearables og hør om konkrete erfaringer med brug af wearables og de data, de generer.

Udover dagligdags wearables kommer vi også ind på mere specifikke, kliniske wearables, eksempelvis i form af sensorplastre, som kan måle den fysiske aktivitet hos indlagte på sygehuset.

Der bliver også stillet skarpt på, hvordan vi implementerer wearables som et værdiskabende værktøj i driften.

Dagens program vil veksle mellem oplæg og diskussioner, hvor deltagerne også får mulighed for at bidrage aktivt.

Program

Erfaringer med wearables fra diabetesområdet

Få indblik i de konsekvenser og den værdi brugen af wearables har for patientbehandlingen. Herunder ikke mindst betydningen for samspillet mellem læge og patient i behandlingsforløbet og patientens muligheder for at spille en anden og mere aktiv rolle.

v/Niels Ejskjær, professor og overlæge, Steno Diabetes Center Nordjylland

Eksempler på brug af wearables i kommunerne og perspektiver på sygehusene

 • Bedre pleje af borgere med demens i Kerteminde Kommune ved brug af sensorteknologien DEMOS-10
  v/Jens Branebjerg, direktør i BRANEMåling af borgerens døgnrytme med DEMOS-10, et plaster med en sensor, kan optimere demensplejen. Sensorplasteret er et effektivt værktøj for plejepersonalet til at få ny viden om borgernes trivsel og til effektivt at tilpasse plejen og handlingsanvisningerne for de borgere, der vurderes til at have en dårlig trivsel.
 • Aabenraa Kommunes anvendelse af sensorteknologi i inkontinensbleer på plejecenter og i hjemmeplejen
  v/Theresa Jepsen Meyer, udviklingskonsulent for digital sundhed og velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune og Susanne Andersen, projektmanager hos Abena og tidl. inkontinenssygeplejerskeAabenraa Kommune bruger sensorteknologien Abena Nova, en inkontinensble med indbygget sensor på alle plejecentre i kommunen og i hjemmeplejen. Sensoren opsamler data og sender til en app, som plejepersonalet har på deres telefoner, ligesom der er adgang til at kigge ned i data og tilpasse plejen på baggrund af ny viden.
 • Drøftelse af perspektiver, muligheder og barrierer med brug af wearables i form af sensorteknologier
  I paneldebat deltager Karen Andersen-Ranberg, overlæge og professor i geriatri, Theresa Jepsen Meyer, udviklingskonsulent for digital sundhed og velfærdsteknologi i Aabenraa Kommune, Jens Branebjerg, dirketør i BRANE og Susanne Andersen, produktmanager i Abena.På baggrund af to casepræsentationer bliver der sat spot på, hvordan kommunernes erfaringer kan bruges på sygehusene og i snitflader og overgange mellem praktiserende læge, kommuner og sygehuse.
 • Demonstration af løsninger
  På udstillingen kan du se og afprøve nogle af de wearables-teknologier, som præsenteres på dagen. Hvis du er interesseret i en stand i udstillingen kan du kontakte Anne Hagelskjær Skovlund, ahs@rsyd.dk.

Wearables på sygehusene

 • Erfaringer med EKG-måler i borgernes eget hjem
  v/Kenneth Egstrup, ledende overlæge, M-FAM, OUH Svendborg
 • DataDonor-platformen i Region Syddanmark – et fast track for borgerskabte data
  v/Emil Høstrup, projektleder i Syddansk Sundhedsinnovation
  Hør om de muligheder DataDonor-platformen giver for at hente data fra wearables ind i regionens it-systemer på en smart og sikker måde.

Refleksion og debat

I løbet af dagen bliver du som deltager involveret i refleksion og debat om, hvordan wearables kan skabe værdi i sundhedsvæsenet – og hvad det kræver for at vi kan lykkes med den ambition.

Behandling tæt på patienten

Overordnet for temadagen er spørgsmålet, hvordan vi kan bruge de mange data fra wearables til at hjælpe os gennem den omstilling, sundhedsvæsenet står overfor i en fremtid med flere ældre og flere kronisk syge. Her er det nødvendigt at kunne behandle både bedre og tættere på patienten.

Hvis vi bruger wearables, og den data de generer, rigtigt, kan de hjælpe os på flere måder. De kan hjælpe os med:

 • at opdage sygdomstegn tidligt og dermed forebygge sygdom
 • at skræddersy behandlingen til den enkelte patient og muliggøre, at patienten kan tage aktivt del i behandlingen
 • i højere grad at behandle patienten i eget hjem med hjælp fra praksissektoren og kommunerne.

Vidensgruppen for velfærdsteknologi

Bag temadagen står Vidensgruppen for velfærdsteknologi. Gruppen er nedsat på tværs af Region Syddanmarks sygehuse og stabsafdelinger som et led i arbejdet med digitalisering og innovation.

Vidensgruppen har til formål at understøtte klinikken i forhold til arbejdet med digital innovation og ny teknologi, og har fokus på faglig videndeling sygehusenhederne i mellem.

Vidensgruppen for velfærdsteknologi beskæftiger sig med konkrete teknologier som eksempelvis video, VR, sensorteknologi, wearables, IoT og lignende.

Læs mere og tilmeld dig her