Hyperloop 2023: US market adaption BOSTON

Har du en startup og er interesseret i det amerikanske marked? Deltag i forløbet ”Hyperloop 2023” og få en grundlæggende forståelse for strukturer og markedsmekanismer i den amerikanske hospitalssektor, samt sparring med en række af de mest innovative amerikanske hospitaler – og mulighed for strategiske samarbejder.

Programmet Hyperloop 2023 er et samarbejde mellem Danish Life Science Cluster, Innovation Centre Denmark i Boston, samt en række af de mest innovative amerikanske hospitaler, bl.a. Mass General Hospital og Mayo Clinic.

Hyperloop 2023 er et skræddersyet program til både amerikanske hospitaler og danske innovative virksomheder, der blandt andet giver dem mulighed for at mødes i Boston og/eller København.

Her får virksomhederne over et par måneder mulighed for at deltage i undervisning og læringsmoduler, pitching, workshops med amerikanske eksperter samt løbende feedback-sessioner med amerikanske interessenter såsom investorer, virksomheder, forskningsinstitutioner og hospitaler.

Udover at skabe muligheder for strategiske samarbejder mellem de amerikanske hospitaler og danske startups, øger programmet også potentialet for fremtidig eksport og vækst af dansk sundhedsinnovation.

Hvorfor deltage i Hyperloop 2023?

Amerikanske hospitaler er konstant på udkig efter innovative løsninger, der kan løse nuværende udfordringer og imødekomme ’unmet medical needs’ (behovet for sundhedsydelser, der ikke bliver dækket af det eksisterende sundhedssystem).

Der er stor interesse fra hospitalerne om at skabe nye partnerskaber og afprøve internationale løsninger.

For en dansk virksomhed er innovationsrejsen til de amerikanske hospitaler dog mere kompleks. På denne rejse skal virksomheden både være opmærksom på integration med de enkelte hospitalssystemer samt skaleringsmuligheder. Det er samtidig centralt, at man som dansk virksomhed fra start møder relevante ’hospital champions’ (læger eller sygeplejersker), der er villige til at teste ekstern innovation.

Et stærkt strategisk samarbejde

Når en dansk virksomhed har etableret samarbejde, skal løsningen integreres – en proces der kan påvirkes af faktorer såsom økonomi, regulatoriske krav og for så vidt angår den amerikanske udbudslov.

Derfor har Innovation Centre Denmark i Boston – i samarbejde med amerikanske hospitaler og økosystemet i Boston – udviklet programmet Hyperloop, som skal bidrage til at øge mulighederne for fælles udvikling og samarbejde, samt innovation, afprøvning og integration af danske løsninger på amerikanske hospitaler.

Ambitionen er, at virksomhederne i et tidligt udviklingsstadie af den konkrete løsning introduceres til de skiftende behov på amerikanske hospitaler. Hertil eksponeres virksomhederne for amerikanske klinikere, der kan advokere for deres teknologi, samtidig med at deres viden om bl.a. regulatoriske krav styrkes.

Hvornår foregår det?

Forløbet vil finde sted fra april til juni 2023 og består hovedsageligt af virtuelle sessioner, men enkelte fysiske workshops kan forventes at finde sted i København.

Fra juni vil der være mulighed for at rejse til Boston for at mødes og netværke med økosystemet og potentielle samarbejdspartnere, ligesom de amerikanske programdeltagere vil følge op med besøg til Danmark i efteråret 2023.

Profil og krav for deltagelse

For at komme i betragtning til at deltage i Hyperloop 2023, skal virksomheden udvikle løsninger inden for neuroscience eller mental sundhed. Det kan både være inden for pharma/biotek, men også medtech eller digital sundhed er højt efterspurgt af de deltagende amerikanske interessenter.

Innovationsafdelinger fra danske hospitaler har også mulighed for at deltage i programmet.

De forberedende forløb, virtuelle og fysisk i København, er gratis under forudsætning af godkendelse til deltagelse. Ønskes efterfølgende besøg til Boston kan der forventes pris for deltagelse og udgifter til rejse og hotel.

Som virksomhed skal man kvalificeres forud for godkendes til deltagelse, så er du interesseret i at høre nærmere, så ræk ud til Marco Thomas Lund, Internationaliseringsrådgiver.