Informationsmøde om SUND VÆGT – Vækstteam Hovedstadens erhvervsfyrtårn

matchmaking sund vægt

Bliv en del af verdens førende sundhedshovedstad. Alle aktører inviteres hermed til at høre mere om SUND VÆGT. Vi ønsker at involvere private virksomheder og offentlige parter til at tage del i udviklingen af nye løsninger, der kan øge borgernes livskvalitet, reducere den sociale ulighed samt skabe vækst.

Dette er en invitation til informationsmøde om Vækstteam Hovedstadens Erhvervsfyrtårn – SUND VÆGT.

Kom og vær med til at skabe nye løsninger, der gør Hovedstaden til et fyrtårn inden for life science. I første omgang handler det om at forebygge svær overvægt. Viden og erfaringer med pilotprojektet kan efterfølgende udbredes til andre sundhedsfaglige områder.

Vi ønsker at involvere private virksomheder og offentlige parter til at tage del i udviklingen af nye løsninger, der kan øge borgernes livskvalitet, reducere den sociale ulighed samt skabe vækst.

Formålet med informationsmødet er

  • at informere virksomheder og offentlige parter om de projektforslag, som er formuleret til pilotfasen af erhvervsfyrtårnet SUND VÆGT.
  • at finde virksomheder med koncepter/løsninger, der har fokus på at forebygge, opspore og behandle svær overvægt.
  • at samle aktører, der vil medvirke i de enkelte projekter med henblik på et offentligt-privat samarbejde.

Svær overvægt er en af de betydeligste risikofaktorer for udvikling af livsstils- og kroniske sygdomme, samt en afgørende årsag til social ulighed i sundhed. Derfor skal Hovedstadens aktører og virksomheder i hele landet stå sammen om at realisere det store erhvervs- og vækstpotentiale, der ligger i at være en førende global sundhedshovedstad – et fyrtårn.

Program for informationsmødet

09.00 – 09.10: Velkomst

09.10 – 09.30: Information om Vækstteam Hovedstaden

09.30 – 10.00: Orientering om sporene og tilhørende projektforslag

10.00 – 10.20: Spørgsmål

10.20 – 10.30: Orientering om næste skridt

10.30 – 11.30: Netværk

Deltag fysisk eller virtuelt ved at tilmelde dig øverst på denne side.

Hvis du ønsker at se med fra din skærm, får du et link tilsendt umiddelbart inden informationsmødet.

 

Tilmeld dig her