Kick off-møde i Netværk for grøn omstilling

grøn plante i lyspære

Hvordan kan brugerdrevet innovation bidrage til implementering af grøn omstilling? Og hvordan omsætter du de grønne visioner i din organisation til konkret handling? Vær med til kick off-møde i Danish Life Science Clusters nye netværk for grøn omstilling og få inspiration og ny viden.

Bliver de grønne visioner i din organisation kun ved snakken – I har svært ved at omsætte visionerne til konkrete handlinger? Så deltag i kick off-mødet i det nye netværk for grøn omstilling, hvor du og de andre deltagere kan bidrage med erfaringer, inspiration og give input til dagsordenen på netværkets kommende møder.

Hvorfor deltage på kick off-møde?

På det første møde stiller vi skarpt og bliver klogere på, hvad der er af udfordringer til implementering af grøn omstilling inden for digitale løsninger, life science og velfærdsteknologi:

Hvad det vil sige at praktisere bæredygtighed i sin virksomhed, kommune, region eller vidensinstitution?

Vi har sammensat et program, hvor vi stiller skarpt på muligheder for at tage aktiv del i den grønne omstilling og skabe innovation.

Netværksmøderne i ’Fremtidens grønne omstilling’ består af både oplæg, workshop – og selvfølgelig netværk.

 

Program

10.00 – 10.10 Velkomst og introduktion til netværket
Hvilke krav og tendenser skal vi som offentlig/privat organisation leve op til inden for grøn omstilling? v/Randi Villebro, Community manager, Danish Life Science Cluster

10.10 – 10.30 Bæredygtighed i produktudviklingen hos NRT X-RAY

10.35 – 11.00 Sygehusenes rolle i den grønne omstilling – eksempler på udfordringer og drøftelse af brugerdreven innovation som løftestang
v/Morten Hoff, chefkonsulent, Syddansk Sundhedsinnovation

11.00 – 11.45 Introduktion til dagens mini-workshop m. User-Planet
Klaus Schroeder, Business Innovation Director og Founder af User-Planet, tager os igennem en mini-workshop, hvor de konkrete input til fremtidens grønne udfordringer bliver samlet op.

11.45 – 12.05 Pause og lille frokost med mulighed for netværk og dialog

12.05 – 12.40 Mini-workshop fortsat 

12.40 – 13.00 Opsamling, tak for i dag og på gensyn

Foto: Singkham (Pexels)

Tilmeld dig her