Kick off-møde på nyt netværk for nærsundhedstilbud – Care at home

Hvilke muligheder har patienter og borgere for at modtage sundhedstjenester tæt på hjemmet? Vær med i etablering af vores nye netværk og få mulighed for at videndele med eksperter inden for forskellige former for hjemmediagnosticering og -behandling. Du får også patientgruppers og sundhedspersonales perspektiv på, hvordan markedslandskabet er og hvordan dette kan ændre sig i fremtiden.

Borgerne/patienternes behov ændrer sig, og det stiller nye krav til sundhedssektoren. Det er stadig vigtigere at møde patienter/borger der, hvor de befinder sig og med fokus på deres behov. Et nærsundhedstilbud vil skabe tryghed og sikkerhed for borgere, da de vil have mulighed for at modtage sundhedstjenester tæt på hjemmet.

Vi afholder kick off-møde i vores nye netværk for nærsundhedstilbud – Care at home, hvor vi skal tale om rammer for netværket og indholdet på netværksmøderne. Som det første emne skal vi bl.a. diskutere – hvad der er de største udfordringer på sygehuse med de mest udsatte/påvirkede borgergrupper.

Dette første møde afholdes online. 

Hvorfor deltage i dette netværksmøde?

 • Få sparring fra sundhedspersonale og andre netværksmedlemmer, der kan være med til at dele og definere behov og forbedre sundhedsløsninger.
 • Del viden og erfaringer og få præsentation af løsninger i samarbejde med virksomheder.
 • Hør inspirerende oplæg fra Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde Region Sjælland (FIERS)

Program

 • Velkomst v. Diana Arsovic Nielsen, adm. direktør i Danish Life Science Cluster
 • Oplæg 1: Rammesætning af netværk og hvordan vi står foran en sundhedsstorm
  v/Jan Kanne, sekretariatschef, FIERS – Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland
 • Oplæg 2: Erfaringer om hvorfor vi skal have mere privat offentligt samarbejde for at forbedre ligheden i sundhedstilbud
  v/Søren Vingtoft, læge Viosklinikken, Precare
 • Oplæg 3: Udflytning af hospitalsbehandling til eget hjem og national/internationale tendenser i hjemmemonitorering
  v/Kristian Kidholm, professor, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)
 • Fælles diskussion omkring:
  • Erfaringer fra og udfordringer i nærsundhedstilbud
  • Hvilke emner skal vi diskutere i netværket (OPI, samarbejder mellem sundhedsaktører, hvordan bruger vi data m.v.)
  • Lave et årshjul

Læs om: Netværket for nærsundhedstilbud – Care at Home