Kick-off på nyt netværk om markedet for digitalisering i den tyske sundhedssektor

netværk digitalisering Tyskland sundhed

Det tyske marked for digital sundhed er for alvor i bevægelse. Danish Life Science Cluster etablerer derfor et nyt ”Tysklandsnetværk”, som skal sikre videndeling mellem danske virksomheder, der er godt på vej ind på det tyske marked. Vær med til kick-off for etablering af det nye netværk.

En lang række reformer er blevet gennemført i Tyskland, og store investeringspuljer er blevet bevilget for at drive digitalisering ind i den tyske sundheds- og plejesektor. Dette betyder også, at erfaringskurven er stejl og at markedet for digital sundhed er i konstant forandring.

Danish Life Science Cluster igangsætter et Tysklandsnetværk, hvor virksomheder får adgang til den senest viden om markedet og kan dele viden med andre virksomheder, der står med samme udfordringer.

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket mødes 4 gange om året. Et advisory board skal sikre relevansen af de oplæg og temaer der kommer på møderne.

Det er gratis at deltage i netværket, men det forventes, at deltagerne melder sig ind i Danish Life Science Cluster.

Program

12.30-13.00 Sandwich og netværk
13.00-13.30 Præsentationsrunde
13.30-13.45 Forventninger til netværket
13.45-14.30 Danmark i Tyskland 2022 (Hans Peter Kay TC. Berlin)

– Nye TC ”programmer”, målgruppe og forventet udbytte
– Innovationscenteret i München
– Andre initiativer

14.30-15.00 Bio-break + Kaffe
15.00-15.45 Hvordan skal vores Tysklandsnetværk være (gruppe arbejde)

– Hvor skal vi mødes?
– Skal det være hybride netværksmøder?
– Hvilke krav stiller vi til deltagerne (hvem må deltage)?
– Hvem melder sig til at sidde i advisory board (ca. 1-2 timers arbejde 4 gange om året)?
– Temaer/ emner/ oplægsholdere for fremtidige netværksmøder?

15.45-16.00 Prioritering

16.00 Tak for i dag

Baggrund for nyt netværk om markedet for digitalisering i den tyske sundhedssektor

Da coronapandemien ramte Europa i 2020, blev det helt synligt, at Tyskland på mange måder er et digitalt u-land. Et faktum, som tyskerne nu selv synes er pinligt. Der er da også en bred politisk enighed om, at digitalisering har høj prioritet. Det er nye toner i Tyskland, der af historiske årsager har haft dyb mistro til deling af data af frygt for overvågning.

Rammerne for et mere digitalt sundhedsvæsen er ved at være på plads i form af to vigtige lovpakker:

  1. Digitale Versorgungsgesetz (DVG) blev vedtaget i 2019
  2. 2. Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) – lovpakke trådte i kraft 1. januar 2021.

Og behovet for digitalisering presser på.

Befolkningen i Tyskland er endnu ældre end i Danmark og der er mangel på faglærte sundhedsprofessionelle, særligt i landområderne.

Der er mange indgange til det tyske marked, og nogle vigtige initiativer er sat i gang:

  • Mange sundhedsforsikringer har nu en ”platform” de benytter til dialog med virksomheder og inviterer åbenlyst ind til dialog.
  • DiGA-ordningen (apps på recept), som ligger under DVG, indebærer at en praktiserende læge i Tyskland nu kan udskrive digitale apps til patienterne, som så bliver fuldt refunderet af sygeforsikringsordningerne.
  • Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) øremærker 32 mia. kr. til digitalisering af det tyske sundhedsvæsen.

Foto: Karolina Grabowska fra Pexels