Konference: Kompetencebehov inden for life science

Det er afgørende, at vi har en arbejdsstyrke, der løbende udvikler de rette faglige kompetencer, hvis Danmark skal fortsætte med at realisere life science-industriens potentialer. Vi skal skabe og fastholde jobs af høj kvalitet, og derfor er der behov for kompetenceudvikling og videreuddannelse. Kom og få indblik i aktuelle og fremtidige kompetencebehov på life science-området.

Life science-industrien rummer store potentialer, og derfor er det afgørende med en arbejdsstyrke, der løbende har og udvikler de rette faglige kompetencer.

På konferencen sættes der både fokus på de aktuelle og fremtidige kompetencebehov inden for life science-området. Deltag i debatten om et styrket samspil mellem efter- og videreuddannelse og udviklingen i den danske life science-industri, hvor behov og krav til arbejdsstyrkens kompetencer er under stor forandring i disse år.

Hvilke muligheder og forandringer står life science-industrien over for, og hvordan kan disse betyde ændrede krav til arbejdsstyrkens kompetencer – både nu og i fremtiden? Konferencen sætter fokus på et styrket samspil mellem efter- og videreuddannelse og udviklingen i den danske life science-industri, hvor behovene til arbejdsstyrkens kompetencer, i hele værdikæden, er under forandring. 

Program

BLOK 1: TEMPERATURMÅLING 

08:45 Velkomsttale
v. Simon Kollerup, Erhvervsminister

09:00 Rammesætning af dagens program 
v. Mikkel Leihardt, formand for arbejdsgruppe og vicedirektør i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

09:15 Hvor er life science-industrien nu, og hvilke kompetencebehov ser vi ind i? 
Hvor er life science-industriens vigtigste udviklingsområder og hvordan vil disse ændre kravene til arbejdsstyrkens kompetencer.
v. Lene Skole, adm. direktør, Lundbeckfonden

09:40 Paneldebat: De vigtigste tendenser 
Paneldeltagerne giver hver deres bud på de vigtigste tendenser inden for life science-industrien og hvilken betydning disse har for fremtidens kompetencebehov 

10:20 Kort pause 

10:45 BLOK 2: NÅLESTIK

Parallelsessioner

  • Session 1: SMV’ernes barrierer for efteruddannelse v. Pharmadanmark
  • Session 2: Hvordan kan samarbejde og samskabelse være med til at understøtte, at vi imødekommer fremtidens kompetencebehov inden for life science? v. Lægemiddelindustrien og Københavns Universitet
  • Session 3: Omstilling til life science-industrien  v. Medicoindustrien
  • Session 4: Er der nok fokus på anvendelseskompetencer i sundhedsvæsenet? v. Fagbevægelsernes Hovedorganisation og Danske Professionshøjskoler
  • Session 5: Uddannelsesoverblik til efter-og videreuddannelse inden for life science

12:20 Frokost

BLOK 3: VEJEN FREM

13:10 Dialog: Hvordan styrker vi kompetenceudviklingen til life science-industrien? 
Dialog om efteruddannelse, samarbejde, behov, barrierer og muligheder. Sammen drøfter deltagerne de vigtigste “første skridt” til at styrke kompetenceudvikling inden for life science.
v. Camilla Wang, rektor, Professionshøjskolen Absalon
& Mogens Kruhøffer, adm. direktør, BioExpedia

13:35 Dialog: Vi vender det hele på hovedet! 
Dialog om hvordan virksomheds- og kompetenceudvikling kan tænkes anderledes i industrien, bl.a. i forhold til at uddanne mere fleksibelt til fremtidens kompetencebehov inden for life science.
v. Vibeke Høy Worm, chef for uddannelsesinnovation, SDU
& Christian Grøndahl, adm. direktør, Snipr Biome

14:00 Fremtidens life science 
Hvilke udfordringer står life science-industrien overfor, og hvordan kan disse betyde ændrede krav til arbejdsstyrkens kompetencer?
v. Mille Borchorst, HR-direktør, Novo Nordisk

14:20 Afslutning og tak for i dag
Efterfølgende reception med bobler og snacks, mens vi summer over dagens indhold med hinanden. 

 Læs mere her