Kræftforskningsaften 2024

Kræftforskningsaften 2024 vil gennem en række inspirerende foredrag fra forskere på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, sætte fokus på noget af den banebrydende kræftforskning der udføres i Aarhus. Vi håber at foredragene vil fremme og inspirere til dialog mellem forskere, læger, patientforeninger og offentligheden

Denne aften giver en sjælden mulighed for at møde dem, som har ”fingeren på pulsen” indenfor kræftforskning og behandling. Deltagere kan således få førstehåndsviden om, hvordan forskning bliver til og for eksempel overføres fra laboratoriet til patienternes aktuelle situation.

Vi inviterer derfor patienter, pårørende, politikere, borgere, samt erhvervslivet til en aften sammen med nogle af de skarpeste hjerner inden for kræftforskning på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Program

18.15 Dørene åbnes

Der vil være mulighed for at snakke med patientforeninger og forskere, som er inddelt ved forskellige stande ud fra kræftdiagnoser

18.50 Åbningstale

v/ Dekan Anne-Mette Hvas, Health, Aarhus Universitet samt forpersonerne for Det Translationelle Cancernetværk v/ Professor Martin R Jakobsen, Institut for Biomedicin, og klinisk lærestolsprofessor/ledende overlæge Signe Borgquist, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital/Institut for Klinisk Medicin

19.00 Hvordan kan nye teknologier og lægemidler hjælpe med at overkomme resistens ved strålebehandling?

v/Klinisk professor, overlæge Jesper Grau Eriksen, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital/Institut for Klinisk Medicin og v/Professor, Thomas Poulsen, Kemisk Institut

19.25 Hvilken rolle spiller tarmen og immunsystemet for behandling med immunterapi?

v/Klinisk professor, overlæge Christian Lodberg Hvas, Lever-, mave-, tarmsygdomme Aarhus Universitetshospital/ Institut for Klinisk Medicin og v/Professor, Martin Roelsgaard Jakobsen, Institut for Biomedicin

19.50 Hvordan anvender vi genetisk information fra patienten og den enkeltes kræftsygdom til at vælge medicinsk kræftbehandling?

v/Lektor, overlæge, Britt Elmedal Laursen, Molekylær Medicinsk Afdeling/ Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital/Institut for Klinisk Medicin & Institut for Biomedicin og v/Patientrepræsentant

20.15 Pause med kaffe, te og kage

Her vil der være mulighed for at snakke med forskere og patientforeninger om kræftbehandling, forebyggelse, inkludering i kliniske studier, samt den forskning der udføres i Århus

21.00 Genomforskning og kliniske forsøg – hvordan kan arvemassen for kræftpatienten og kræftsvulsten anvendes til at optimere behandling?

v/Klinisk lærestolsprofessor, ledende overlæge Jørgen Bjerggaard Jensen, Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital/Institut for Klinisk Medicin og v/Professor, Lars Dyrskjøt Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital/Institut for Klinisk Medicin

21.25 Overvægt, folkesundhed og kræftforebyggelse

v/Klinisk lærestolsprofessor, ledende overlæge Signe Borgquist, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital/Institut for Klinisk Medicin og v/Lektor, Christina Dahm, Institut for folkesundhed

21.50 Input fra Kræftens Bekæmpelse – hvad hjælper vi med

v/Jette Lyngholm, koordinator for navigatører for kræftpatienter

22.00 Afslutning

v/ Professor Martin Roelsgaard Jakobsen og klinisk lærestolsprofessor Signe Borgquist

 Læs mere om arrangementet her

Har du flere spørgsmål, kan du kontakte:

Anja P. Einholm, Network Coordinator, Phd
Health, Aarhus Universitet
email: ape@au.dk
tlf: +45 93 50 84 08