CELISXchange WEEK: Kreativ biotek: Hvordan organiserer man serendipitet?

Hvordan kan virksomheder organisere kreativitet og innovation? Er der en videnskab bag udviklingen af nye ideer? Og hvordan giver man frihed til at være kreativ samtidig med, at man understøtter aktuelle behov og formål?

CELISXchange Week kombinerer nogle af Europas førende økosystemer inden for life science (bygger på Health Axis Europe Alliance – HAE), hvor tværsektorielt samarbejde har givet anledning til lovende nye teknologier og produkter og deraf følgende nye værdikæder. CELISXchange WEEK intensiverer og udvider særligt det interregionale samarbejde for SMV’er.

På et webinar, den 29. juni sættes der fokus på kreativiteten i biotek – og særligt, hvordan man drager nytte af de opdagelser, man gør ved et tilfælde.

Grav ind i dette emne med innovationseksperter og innovationsproducenter inden for farma og biotek – og udvid dit netværk.

Eventen afholdes på engelsk.

Læs mere og tilmeld dig her