Landskonference FS32 Teknologi og Sygepleje

Hvad bliver fremtidens sygepleje, når teknologi bliver en større del af sundhedsvæsenet? Om aktuelle teorier og rammer for sygepleje kan hjælpe sygeplejersker i mødet med ny teknologi? Deltag på Dansk Sygepleje Råds landskonference i Aalborg.

Traditionelt set har teknologi været opfattet som neutrale midler eller instrumenter, skabt mhp. menneskelige formål. I det lys er teknologien i sig selv uden betydning, da det er den menneskelige anvendelse af teknologi, som er er interessant. Men kan teknologi i sig selv blive styrende? Med tanke på kunstig intelligens, og digitale kommunikationsformer kan fremtidens teknologi i højere grad blive autonome selvregulerende kræfter, der kan influere på og styre andre eksistenser, samfundet og mennesket.

Oplæg på konferencen giver bl.a. indblik i:

  • Borgerens monitorerer og rapportering af egen sundhed via app’s, ’devices’ og PRO‐løsninger.
  • Digitale løsninger i behandling og rehabilitering.
  • Grundlæggende sygeplejeopgaver erstattes af vaskerobotter, spiserobotter og sociale robotter.
  • Videokonsultationer – hvad kan det?
  • Modeller og  forståelsesrammer for sygepleje, som Familie centreret sygepleje og Fundamental of Care og Excellent sygepleje – hvad kan de bidrage med i lyset af et teknologisk sundhedsvæsen.

Se det fulde program her

Vil du være med som udstiller?

Hvis du har lyst til at deltage ved landskonferencen som udstiller, er der mulighed for det.

Læs mere om udstilling her

Medlemmer af Danish Life Science Cluster får 50% i rabat, hvis de udstiller.  Angiv ved tilmelding, hvis du er medlem for at opnå rabat.