AFLYST Møde i netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

netværksmøde mobile robotter i sundhedssektoren

Netværket for Mobile Robotter i Sundhedssektoren inviterer til møde i Herning, hvor du kan høre om AGV-projekter på Supersygehuse i Gødstrup, Odense og Aalborg. Tilmeld dig og bliv gratis medlem af netværket.

AFLYST PGA. COVID-19 RESTRIKTIONER PÅ GØDSTRUP SYGEHUS

På det næste netværksmøde, som afholdes den 7. december i Herning, møder du:

De fortæller om AGV-projekter på hver deres kommende supersygehuse.

Program

12:30-13:00 Ankomst, kaffe og netværk

13:00-13:10 Velkomst – kort intro og dagens program
v/ Louise Halgaard Gotfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation

13:10-13:40 AGV-projekter på Supersygehuse – case Gødstrup
Oplæg v/ Ole Teglgaard, Chefkonsulent, Gødstrup

Ole Teglgaard introducerer AGV-projekt ift. formål, indhold og projektstade. I oplægget fokuseres især på brand-/myndighedskravene, da det er en stor og aktuel udfordring i projektet – og nok også noget som de øvrige hospitaler med AGV-drift vil komme til at opleve.

13:40-14:10 AGV-projekter på Supersygehuse – case nyt OUH
Oplæg v/Anne-Mette Vraa, Teamleder, Projektorganisationen for Nyt OUH.

Anne-Mette Vraa præsenterer konceptet for AGV-systemet til det nye OUH. I oplægget gennemgås funktionerne for det AGV-system der tiltænkes det nye OUH.

14:10-14:30 Netværkspause

14:30-15:00 AGV-projekter på Supersygehuse – case Nyt Aalborg Universitetshospital
Oplæg v/Heine Overby, Konsulent for logistik, Projektafd., Ny Aalborg Universitetshospital.

Heine Overby gennemgår de væsentlige elementer af AGV-systemet på NAU, herunder hvorledes der arbejdes med at få IT-systemet for AGV til at understøtte hospitalets arbejdsprocesser, og hvorledes hospitalets opgavesystem fra Systematic sammenbindes med AGV-systemets IT-miljø.

15:00-15:55 Rundvisning
Som afslutning på dagen inviteres alle interesserede til at gå med en tur over i servicebyen og se AGV- systemet.

15:55-16:00 Afrunding og tak for i dag

Om netværket

Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster afholder i samarbejde netværksmøder, som har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.