Møde i netværk for mobile robotter i sundhedssektoren

netværksmøde mobile robotter i sundhedssektoren

Netværket for mobile robotter i sundhedssektoren inviterer til temamøde om droner, corona og robotter. Mødet skal skabe videndeling og matchmaking inden for mobile robotter på tværs af aktører.

Vær med når Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster igen afholder møde i Netværket for mobile robotter i sundhedssektoren.

Program

12:30-13:00 Indtjekning og netværk

13:00-13:10 Velkomst – kort intro og dagens program v. Louise Halgaard Gotfredsen, Syddansk Sundhedsinnovation

13:10-13:55 Health Drone projekt
Oplæg v/Nicolai Søndergaard Laugesen, Falck og Kjeld Jensen SDU

Health Drone er et treårigt innovationsprojekt, som skal udvikle og teste Health Drones til transport af patientprøver og medicinsk udstyr mellem hospitalsenheder, lægepraksis og hjemmesygeplejersker. På sigt vil droner også kunne transportere personer, såsom højtspecialiserede læger til akut operationer.

Oplægsholderne vil komme nærmere ind på Health-projektet som helhed og status. Ligeledes vil de fortælle om hvilke udfordringer de har oplevet, bl.a. med hensyn til lovgivning/godkendelser. De vil demonstrere teknologien og fortælle omkring fremtiden for projektet. Læs mere om projektet her.

13:55-14:15 Netværk

14:15-15:00 Refleksioner om tiden efter Covid: ”New normal” – Hvor stor blev regningen og kan vi sikre os mod gentagelser?
Oplæg v/Flemming Kjær Thinggaard, Founder and CTO Autonomous Units and Karsten Thinggaard, CEO Autonomous Units (Desinficering og robotteknologi til sygdoms forebyggelse post-COVID – muligheder og Trends)

Desinficeringsløsningerne har været mange under Covid indenfor såvel Health Care som andre brancher. Vi får i nær fremtid et stort behov for at finde smarte metoder til at forebygge spredning af sygdomme og pandemier, vigtigst i Health Care sektoren men også i andre mere kommercielle sektorer, hvor de økonomiske konsekvenser ved lock-down har været store. Forebyggelse frem for reaktion er én nøgle til forbedring. Denne robot kombinerer velkendt teknologi i form af dry-mist-desinfektion kendt fra Health Care sektoren og med odenseansk autonom robotteknologi, hvorved den samlede applikation kan implementeres i og udenfor Health Care.

Automatiseret sygdomsbekæmpelse har potentiale til fuld bygningsintegration, ligesom opsamling af data og distribution heraf bliver vigtige fremtidige grundelementer. Disse store muligheder og trends giver også anledning til udfordringer og begrænsninger, der ligeledes vil blive delt og diskuteret.

15:00-15:10 Netværk

15:10-15:55 Potentialeanalyse og robottest på Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus
Oplæg v/Brian Faurskov & Gunhild Brixen Nielsen (Sydvestjysk Sygehus), Ricky Søndergård (Enabled Robotics) og Martin Skov (Syddansk SundhedsInnovation) 

Hør om det påbegyndte OPI-projekt MARS, som tog udgangspunkt i en potentialeanalyse på Klinisk Diagnostisk Afdeling. Oplægget fokuserer også på partnernes forventninger til kommende test og afprøvning af robotten,som påbegyndes efter sommerferien.

15:55-16:00 Afrunding og tak for i dag

Om netværket

Odense Robotics, Syddansk Sundhedsinnovation og Danish Life Science Cluster afholder i samarbejde netværksmøder, som har til formål at skabe videndeling og matchmaking omkring mobile robotter på tværs af regioner, virksomheder og andre offentlige aktører inden for sundhedssektoren, hvor robotteknologien er en vigtig del af løsningerne til effektivisering af fremtidens sundhedsvæsen.