AFLYST! Møde i Netværk om digitale løsninger på psykiatriområdet

Netværksmøde digitale løsninger på psykiatriområdet

Få indblik i de nyeste tendenser inden for digitale teknologier til psykiatrien. Regioner, kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner mødes i netværket og deler erfaringer. På dette netværksmøde sætter vi fokus på sanseteknologi og velfærdsteknologiske løsninger i en psykiatrisk kontekst.

Dette netværksmøde er flyttet fra den 27. januar 2022 til den 27. april 2022.

Vær med på netværksmøde, når vi zoomer ind på sanseteknologi og velfærdsteknologiske løsninger i en psykiatrisk kontekst. Dagen udspringer af problemstillinger fra praksis, hvor du i et innovativt samarbejde kan søge løsninger og blive klogere på muligheder for samarbejde i fremtidens psykiatri.

Ex. på problemstillinger/emner:

  • Hvordan kan velfærdsteknologi understøtte den psykiatriske patients recovery proces?
  • Hvordan kan interaktionen mellem velfærdsteknologi og mennesket, integreres i en psykiatrisk praksis?

Obs! Tilmelding er først til mølle, da der kun er plads til 15 aktører fra det private område samt 15 aktører fra det offentlige område.

Program

10:00 Velkomst og introduktion til dagens program, innovationsmodel og husets sanserum

10:30 Præsentation af udfordringer fra psykiatrisk kontekst og gruppedannelse

10:40 Innovationssprint del 1: Forståelse

11:00 Innovationssprint del 2: Idegenerering

11:30 Pause

11:45 Innovationssprint del 3: Realisering

12:20 Innovationssprint del 4: Pitch og fælles dialog på tværs i netværksgruppen

Afrundring på workshop og evt. networking

13:00 Slut – tak for i dag

Hvorfor deltage i netværket?

Deltagerne i netværket repræsenterer såvel den offentlige sektor, det private erhvervsliv og videninstitutionerne og er en blanding af frontpersonale, konsulenter og ledere.

Du får inspiration til at forebygge, behandle og monitorere psykiatriske patienter og borgere i kommuner og regioner. Som i andre netværk, vil du også i dette netværk have mulighed for at præge den enkelte dagsorden inden for det overordnede tema.

Du får værdifulde relationer og nye samarbejdspartner, og sammen kan I:

  • Styrke hinandens arbejde med digitalisering inden for psykiatrien
  • Få viden om trends og markedsudvikling
  • Afprøve idéer og fremtidige beslutninger

Læs mere om baggrunden for netværket her.