Møde i Netværk om medicinhåndtering

Håndtering af medicin til borgere er en kompleks og ressourcetung opgave for kommuner og sundhedsvæsenet generelt. På dette netværksmøde får du viden og indsigt i de erfaringer, som andre kommuner har gjort sig.

På dette netværksmøde skal vi høre om praktiske erfaringer fra fire kommuner i det midtjyske. De fire kommuner arbejder med at tilbyde deres borgere forskellige løsninger, så de selv kan håndtere deres medicin (i daglig tale – Medicin til tiden). Vi har inviteret Charlotte Søgaard Kristensen fra Fælles Service Center.

Charlotte Søgaard Kristensen er overordnet projektleder på tværs af de fire kommuner og vil blandt andet fortælle om, udfordringerne med at matche den helt rigtige hjælp til borgeren – med afsæt i borgerens behov og egne ressourcer.

Kommunerne har testet et screeningsværktøj, hvor screeningen ender ud med et forslag til om det er fortsat, skal være besøg af SOSU-assistent, forsøge skærmbesøg, småhjælpermidler eller om borgeren skal prøve en medicinteknologi, som er enten en DoseCan, Evondos, Medido eller MedimiSmart, der afprøves i de fire kommuner lige nu.

Derudover vil vi komme ind omkring

  • hvordan Fælles Service Center hjælper kommunerne med at få sat teknologierne op hos borgeren, håndtering af de alarmer der måtte være hvis ikke borgerne tager deres medicin som planlagt, samt nogle steder genopfylder de enkelte teknologier med medicin.
  • de udfordringer der er, både juridiske og praktiske, når der arbejdes med at ændre arbejdsgangene for medicinhåndtering.

Som altid, slutter vi mødet med skærmen rundt, dialog og erfaringsudveksling, omkring hvad fylder hos jer lige nu.

I er som altid velkommen til at invitere kolleger med og dette tema kunne være interessant for dem der arbejder med medicinhåndtering i hjemmeplejen eller på bosteder.

 

Program:

Kl. 13.00        Velkommen

Kl. 13.15        Oplæg og dialog om Medicin til tiden – praktiske erfaring med differentierede løsninger

Kl. 14.00        Dialog og spørgsmål

Kl. 14.20        Skærmen rundt – Hvad fylder lige nu hos Jer?

Kl. 14.45        Næste møde

 

Vi glæder os til at mødes med Jer digitalt.

 

Tilmeld dig her