Når AI også handler om tillid – AI-netværksmøde

Har du tillid til kunstig intelligens? Har du behov for at forstå det, og er der egentlig behov for en forklaring? Få ny viden om og vinkler på bl.a. AI, tillid og explanability på næste AI Netværksmøde.

XAI forsøger at skabe en forståelsesbro til algoritmen, så vi kan tage ved lære af systemerne og øge tilliden. Men hvad er XAI helt konkret, og hvilken rolle spiller explanability-dimensionen af AI for klinikerne og for virksomhederne?

I takt med at kunstig intelligens og AI-løsninger vinder indpas i sundhedsvæsnet, er der samtidigt et stigende behov for at forstå, hvordan en algoritme når frem til sine resultater, og hvorfor den handler, som den gør. Hvis vi ikke forstår, opstår der mistillid, og vi mister vores evne til at samarbejde med teknologien.

Dette og meget mere kan du blive klogere på på dette netværksmøde, som afholdes hos Omilon i Århus.

Program

Kl.15.00 Velkomst ved Omilon A/S og Danish Life Science Cluster

Kl.15.10 Når afstanden mellem mennesker og algoritmen bliver for stor

v/Ali Khatam, CEO, Co-founder og Decision Scientist, Qampo

– Hvad er det helt præcist, vi skal forstå ved AI? Er det ikke nok, at teknologien skaber den værdi, man som bruger forventer?

For Ali Khatam handler det om at mindske afstanden mellem menneske og algoritme, at afmystificere begreberne og have øjnene rettet mod værdiskabelsen – og det betyder ikke nødvendigvis, at alt skal forklares.

Kl.15.40 Forklarlig kunstig intelligens: er XAI nøglen til succesfuld implementering af AI?

v/Marie Rørdam Fenger, Smart Aarhus-koordinator, Aarhus Kommune

– Hvordan sikrer vi, at vi rent faktisk får svar på det, vi gerne vil have svar på, når vi arbejder med AI-løsninger? Det er ikke altid nemt at gennemskue for dem, der arbejder med teknologien, og det kan være en barriere. Explainable AI kan muligvis være en hjælp.

kl. 16.10 Pause med kaffe, the & kage

Kl. 16.40 +PrioKritisk: Erfaringer med xAI i klinisk praksis

v/Ulrick Skipper Espelund, Klinisk Lektor, ph.d., afdelingslæge ved Bedøvelse, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Horsens

– +PrioKritisk er en AI-løsning til brug på hospitalet, der kan hjælpe klinikere til tidlig opsporing af kritisk syge patienter, og hvor xAI anvendes til at skabe transparens og forståelse af algoritmens output.

Afdelingslæge og forsker Ulrick Skipper Espelund vil fortælle om AI-løsningen og formidlingen af xAI til klinikerne, samt de første indtryk af klinikernes reaktioner.

kl. 17.10 Opsamling på de tre oplæg samt præsentation af temaet for næste AI Netværksmøde

v/Danish Life Science Cluster.

Kl. 17.30 Tak for denne gang