Nykøbing Falster Booster Board

Nykøbing Falster Booster Board

Har du en løsning, der støtter kronikere og multisyge borgeres egenmestring og samtidig styrker deres sundhedskompetencer? Og har du allerede godt fat i markedet? Så deltag i Nykøbing Falster Booster Board, hvor 5 virksomheder inviteres til at pitche for beslutningstagere.

Hvordan kan teknologi bidrage til at sikre lige adgang til sundhedstilbud for kronikere og multisyge, som også kan styrke deres sundhedskompetencer og egenmestring?

Optageområdet på Nykøbing Falster Sygehus er præget af store afstande, og har en højere andel af kronikere sammenlignet med resten af Region Sjælland. Det drejer sig særligt om sygdomme som KOL, hjertesygdomme, demens, depression og diabetes. Området har mange ældre, og mange borgere med længerevarende ledighed, ingen uddannelse og svage sociale netværk.

Nykøbing Falster søger derfor virksomheder som kan give et bud på, hvordan disse gruppers egenmestring og sundhedskompetencer styrkes fx ved anvendelse af teknologi.

Pitch dit produkt for beslutningstagere

Nykøbing Falster Booster Board er virtuelle og nemme for dig at deltage i.

Tilmeld dig og få mulighed for at pitche foran et tværsektorielt panel af beslutningstagere, der står klar til at give feedback på dit produkt i den specifikke kontekst i Nykøbing Falsters Optageområde.

Det rigtige match? 

Virksomheder, der matcher de udfordringer man har på Nykøbing Falster Sygehus, har mulighed for at blive inviteret til uddybende møder. Så er din løsning det rigtige match, har du mulighed for at indgå i et strategisk tværsektorielt samarbejde med Nykøbing Falster Sygehus.

Nykøbing Falster Sygehus udvælger blandt ansøgerne 5 virksomheder, der får lov til at pitche. Både danske og andre nordiske virksomheder er velkomne.

Som deltager forventes du:

  • At forberede og indsende en produktpræsentation eller video senest 1 uge før Booster Board
  • At observere de andre virksomheder der deltager i Booster Board
  • At give feedback på et lukket møde kun for virksomhederne – og innovationsmedarbejder fra Nykøbing Falster Sygehus umiddelbart efter Booster Board

Booster Board har to faser

  1. Pitch-session hvor du pitcher for et panel af beslutningstagere og besvarer spørgsmål i forhold til din løsning.
  2. Feedback-session hvor du får feedback fra sygehusets innovationsafdeling og fra de andre virksomhedsdeltagere.

Alle virksomheder deltager i hele forløbet og har således mulighed for at lære fra de spørgsmål og den feedback de andre virksomheder modtager.

Om Nykøbing Falster Sygehus

Nykøbing Falster Sygehus er et mindre akutsygehus i Region Sjælland, som går i front for at nytænke sundhedsvæsenet bl.a. ved at samarbejde med private virksomheder. Sygehusets strategi for 2021-24 har fokus på hvordan man sammen med kommuner og almen praksis kan sikre, at alle borgere uanset udgangspunkt, har adgang til sundhedsydelser af samme kvalitet.

Nykøbing Falster Sygehus har særlig fokus på patientinddragelse og nye organisationsformer der styrker samarbejdet med praktiserende læger og kommunerne.

Nykøbing Falster Sygehus dækker et område der både i demografi og antallet af kronikere er på forkant med den generelle udvikling i Europa.

Et (godt) liv med multisygdom

Multisygdom er især udbredt hos kvinder, ældre borgere, borgere med kort uddannelse og borgere udenfor arbejdsmarkedet. Andelen af personer med multisygdom er kraftigt stigende (mere end 60% af borgerne i Region Sjælland, svarende til ca. 450.000 borgere, har mindst én langvarig sygdom, over 35% har to eller flere) og er både en ressourcetung opgave for sygehusene. Det er en gruppe borgere, der har behov for at opleve ekstra god koordination, høj faglighed og kommunikation mellem de forskellige sundhedsaktører.

Foto: ThisIsEngineering fra Pexels