Nytårsworkshop: Samarbejde mod fælles sundhedsløsninger (eftermiddag)

Løsninger på sundhedssektorens udfordringer finder vi kun i fællesskab. Vær med på workshop på Regionshospitalet Gødstrup og sæt rammerne for samarbejder mod fremtidens sundhedsløsninger.

Sundhedsvæsnets udfordringer kræver samarbejde, hvis vi skal lykkes.

Udgangspunktet for et godt samarbejde er, at vi kender hinanden, skaber tillid og forstår de udfordringer, vi hver især tumler med inden for vores område.

Regionshospitalet Gødstrup, Region Midtjylland, NIDO I Center for forskning og uddannelse og Danish Life Science Cluster inviterer til workshop med aktører fra den vestlige del af Region Midtjylland.

Gennem workshoppen klarlægger vi de udfordringer, der findes inden for de forskellige områder og skitserer nogle mulige veje til samarbejde på tværs af sektorer, der kan føre til nye løsninger.

Fælles udfordringer og mulige løsninger

Videndeling, netværk, sparring og handling er workshoppens omdrejningspunkt med afsæt i fælles udfordringer og mulige løsninger.

Vi arbejder med følgende 3 temaer:

1. Lighed i sundhed

 • Hvad er lighed i sundhed?
 • Hvorfor og hvordan skal vi forholde os til lighed i sundhed?
 • Hvordan kan I bidrage til at vi opnår øget lighed i fremtiden?

2. Digitale sundhedsløsninger

 • Hvilke barrierer skal nedbrydes for at skabe bedre samarbejde mellem offentlige aktører og virksomhederne om nye sundhedsløsninger? Og hvordan gør vi det?
 • Hvad er udfordringerne ved implementeringen af digitale sundhedsløsninger i sundhedssektoren?
 • Hvordan kan virksomhederne understøtte den proces?
 • Hvilke behov har sundhedssektoren for digitale sundhedsløsninger, og hvad kræver det at udvikle og implementere dem?

3. Sektorsamarbejde

 • Hvordan sikrer vi den bedste patientrejse?
 • Hvilke informationer skal vi dele på tværs af sektorer?
 • Hvordan sikrer vi et tæt sektorsamarbejde mellem både de offentlige aktører (Kommuner, region og videninstitutioner) og industrien?
 • Hvordan kan I bidrage med at samarbejde på tværs af sektorer?

Hvad får du ud af at deltage

 • Videndel og få sparring på dine konkrete udfordringer og ideer
 • Fortæl andre deltagere om mulige løsninger og samarbejde
 • Bliv klogere på andres udfordringer og idéer
 • Styrke dit netværk og skab nye samarbejder
 • Få indblik i konkrete projekter og initiativer som du kan deltage i

OBS!
Når du tilmelder dig, skal du vælge hvilke to af de tre ovenstående temaer, du vil arbejde med. 

Program

12.00 – 12.10 Velkomst v. Poul Michaelsen, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Gødstrup
12.10 – 12.30 Velkomst og præsentation af Danish Life Science Cluster
12.30 – 12.40 Introduktion inkl. formålet og udbytte for dagen
12.40 – 13.20 Workshop runde 1
13.20 – 13.35 Pause
13.35 – 14.15 Workshop runde 2
14.15 – 14.30 Afrunding og afslutning

Vil du hellere deltage om formiddagen (samme program)? Tilmeld dig her