Overførsel af data til tredjepartslande

Møde i netværket om sundhedsdata. Mødet handler om, hvordan man sikrer overførsel af data til udlandet, herunder tredjepartslande. 

Data til tredjepartslande: Hvordan fungerer det uden for EU?

Hvis man opbevarer data et i supportsystem, hvad gør man så, hvis der er et datacenter uden for EU?

Hvordan kan man få data ”hjem”, hvis man eksempelvis har et stykke udstyr, der står i USA, hvorpå der lagres data om patientprogression?

Normalt kan der bruges hjemmel herfor i artikel 9, stk. 2 litra j (hvor man er forpligtet jf MDR til at opsamle på klinisk effekt af ens udstyr i forhold til benefit-risk rationale), men visse lande, herunder USA, tillader ikke, at data opsamlet i deres land, som bliver eksporteret ud af landet. Hvad gør man i denne situation?

Dagsorden

Kl. 13:00 Velkommen ved Danish Life Science Cluster

Kl. 13:05 Bordet rundt: Indblik i deltagerne

Kl. 13:20 Oplæg om ”Overførsel af data til tredjepartslande”

v/ Michael Hopp, Plesner

Kl. 14:10 Åben dialog og spørgsmål

Kl. 14:40 Emne til næste gang

Kl. 14:50 Tak for i dag

 

Tilmelding

Kontakt Marlene Højstrup Jensen for tilmelding