Præsentationsdag – Teknologi til fortsat træning efter endt rehabiliteringsforløb

eksternt event Danish Life Science Cluster

På denne præsentationsdag sætter vi spot på, hvordan teknologi og nye træningsmetoder kan være med til at forbedre borgernes muligheder for at træne på egen hånd. Formålet med enhver rehabiliteringsproces er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Eksternt event