Product Safety Day – Food, Biotech and Pharma

Med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri sætter vi fokus på tidens varme emner inden for product safety og giver input til, hvad pharma- og fødevareindustrierne kan lære af hinanden.

Hvad har Contamination Control Strategy og Food Safety Policy til fælles?

Selvom alle producenter af produkter til humant indtag og anvendelse ifølge lovgivningen skal være i stand til at styre og minimere risici, som har en indflydelse på forbrugerens sundhed og sikkerhed, er der flere måder at gøre dette på.

Ifølge EU-lovgivningen kræves der i pharma-produktion en ’Contamination Control Strategy’ mens fødevareproduktion skal baseres på en ’Food Safety Policy’ og egenkontrol efter principperne i HACCP.

De to industrier har overordnet langt flere lighedspunkter end forskelle, når det handler om produktsikkerhed.

I begge industrier er der behov for aktiviteter, som kan bindes sammen med en industrispecifik ledelsesmodel for risikostyring:

 • Forståelse af myndighedskrav og etablering af en transformation af disse, så de kan anvendes i den relevante praksis. Forståelse af de overordnede risici som myndighederne har fokus på i forhold til at beskytte forbrugerne.
 • Værktøjer til design af produktionsfaciliteter og proceslinjer, opdeling i risikozoner, styring af færdsel, risikovurdering, rengøring og desinfektion, validering og verificering samt vedligehold og monitorering
 • Ansvarlig og engageret ledelse, der sætter tydelig retning og selv efterlever og taler de relevante emner op på dagsordenen, samt sikrer at medarbejdere har de rette kompetencer og bemyndigelser til at indgå effektivt i opretholdelsen af en høj produktsikkerhed.

Disse er centrale elementer i sikring af hygiejnisk drift af processer og ses naturligvis integreret med fokus på optimal produktkvalitet og andre kriterier, som fx miljøhensyn.

I FORCE Technology vil vi sammen med en række eksperter fra myndigheder, organisationer og industri sætte fokus på nogle af tidens varme emner på området og komme med input til, hvad pharma- og fødevareindustrierne kan lære af hinanden. Vi kommer også til at berøre arbejdsprocesser, og hvordan de kan skærpes og gøres mere effektive.

Detaljer om arrangementet

Dato: 28. september 2022
Tid: 08:45 – 15:30
Sted: FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Tilmeldingsfrist d. 21. september 2022

Overordnet program

08:45 – Intro, oplæg, debatter og netværk, herunder:

 • Ansvarlig ledelse og forandringer i fødevarekontrollen som følge af indførsel af kravet om Food Safety Culture
 • Fokus på revision af GMP Annex 2 samt hvordan Contamination Control Strategy beskyttes fra myndighedernes side til at skabe produktsikkerhed
 • Udfordringer med valg af rette niveau for risikovurdering og Contamination Control Strategy
 • Produktion i pharma og fødevareindustrien
 • Risikostyring som koncernledelsesmodel
 • Optimering af produktionsprocesser ved hjælp af nye teknologier, såsom digitale tvillinger, IoT, materialeteknologi, mfl.

Mød bl.a.

Trine Raftopol, Group Quality & Regulatory Manager, Toms Gruppen
Trine har lang erfaring inden for fødevare-kvalitet og specielt med fokus på fødevaresikkerhed fra arbejde i flere forskellige typer af fødevareproduktioner.

Mette Kraemmer Hansen, Quality Risk Management Specialist, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies / ISPE Nordic Chair

Per Grønlund, Senior Specialist, cGMP
Per har lang erfaring med udfordringer ved valg af rette niveau for risikovurdering og Contamination Control Strategy i praksis.

Per Væggemose Nielsen, Global Food Safety Microbiologist, CP Kelko / EHEDG Denmark
Per har erfaring med produktion mellem fødevare og pharma og har en bred viden om mikrobiologi.

12:00 – Frokost

12:45 – Workshops, rundvisning og hands-on

Mød FORCE Technologys specialister, besøg deres pit-stop og få en diskussion om en lang række emner, bl.a.

 • Digitale tvillinger og computersimulationer til anvendelse i produktionen og produktudvikling, v. Svend Skovgaard Petersen
 • IoT og sensorer, data tilgængelighed og connectivity, v. Brian Lohse og Kasper Honoré
 • Hygiejnisk kvalitet af konstruktionsmaterialer v. Nicole Ciacotich
 • Hygiejne i produktionssystemer i praksis v. Annette Baltzer Larsen
 • Produkttest og hygiejnevalidering v. Alan Friis
 • Certificering af ledelsessystemer v. Lonny Hallberg

15:00 – 15:30 – Afrunding

Tilmeld dig her