Rehabilitation International World Congress 2021

Aarhus er værtsby for Rehabilitation International World Congress 2020 (udsat fra sidste år pga. COVID 19). Kongressen skal være en global platform, som sætter rehabilitering på den faglige og politiske dagsorden.

Bemærk: På grund af Covid-19 har den internationale eksekutivkomité og organisationskomiteen besluttet at overføre kongressen til et digitalt format for at sikre deltagernes sikkerhed. Læs mere om de nye retningslinjer for deltagelse her.

Rehabilitation International World Congress har til formål at være en stærk inspiration for alle deltagere: at mødes med globale kolleger fra dit eget erhverv, samfund, ngo’er og med repræsentanter fra rehab-specialister.

Program

Over tre dage kan du som deltager se frem til en spændende og inspirerende blanding af faglige præsentationer, praktiske eksempler, to store CareWare-udstillinger med guidede ture, studiebesøg, kulturelle indslag og meget mere.

Verdenskongressen er international og vil derfor foregå på engelsk.

Programmet et spækket med forskellige sessions-formater, blandt disse er: Key note sessions, Plenary sessions, seminarer, workshops, master classes, poster presentations, Presentation Forum of Various Projects and Practice, Exhibition Related presentations, study visits, cultural events og Network meetings.

Du kan finde mere information om sessionerne her.

Du kan som deltager se frem til tre dage med en pulserende blanding af tankevækkende keynote-sessioner med eksperttalere om følgende emner:

 • Professionalizing Rehabilitation as a Discipline of Knowledge v/ Gerold Stucki (CH), Professor and Chair of the Department of Health Sciences and Medicine at the University of Lucerne and Director of Swiss Paraplegic Research (SPF).
  Denne session diskuterer rehabilitering som et professionelt, globalt organ med delt viden og problemløsning i forskellige praksisformer.
 • Rehabilitation as a Life-Long Health Strategy v/ Matilde Leonardi (IT), Director of Unit at National Neurological Institute Besta.
  Denne session fremhæver globale eksempler på professionelle initiativer og det at leve med rehabilitering – hele dit liv eller resten af dit liv.
 • The Many Goals of Rehabilitation v/ William Levack (NZ), Associate Dean of Research for the Wellington campus of the University of Otago.
  Denne session diskuterer mangfoldigheden af rehabiliteringsmål i forskellige dele af verden.
 • Life Span and Rehabilitation v/ Mark R. Luborsky (US), Director of Aging & Health Disparities Research at the Institute of Gerontology, Wayne State University.
  Denne session behandler de forskellige variationer af betydning i rehabilitering, der er forbundet med de store perioder på tværs af levetiden.
 • Significant Rehabilitation Footprints within Policy Making v/ Alarcos Cieza (ES), Coordinator at the World Health Organization.
  Denne session vil drøfte de mange fodaftryk, der allerede er gjort, og de fremtidige visioner om at have stærke rehabiliteringsværdier i politikker og politiske prioriteter.
 • Innovative Technologies in Rehabilitation v/ David Lindeman (US), PhD, Director of Health, Center for Information Technology Research in the Interest of Society and the Banatao Institute (CITRIS), UC Berkeley, and Director, Center for Technology and Aging (CTA).
 • Denne session vil drøfte den aktuelle udvikling og det kreative potentiale for fremtidig teknologi for stakeholders.

Vision og målgruppe

Visionen for verdenskongressen er at være en global platform, som sætter rehabilitering på den faglige og politiske dagsorden. Under overskriften MOVING SOCIETIES behandler kongressen rehabilitering ud fra fem overordnede perspektiver: Det individuelle, det faglige/professionelle, det forskningsmæssige, det samfundsmæssige og det politiske perspektiv.

Verdenskongressen henvender sig til alle, som arbejder med eller har interesse i rehabilitering, fx forskere, NGO’er, små og mellemstore virksomheder, studerende, eksperter, beslutningstagere og alle dem, hvor rehabilitering er en del af hverdagslivet.

Kongressen bliver dermed en enestående mulighed for at møde førende danske og internationale fagprofessionelle, udveksle ideer og opbygge netværk med ledende producenter, sundheds- og plejepersonale, offentlige myndigheder og organisationer, som alle har fokus på rehabilitering. Det er vores håb, at der ud fra disse møder kan opstå samarbejder og visioner, som fører til, at rehabilitering kommer i fokus og bliver et dagsordenspunkt både nationalt og internationalt.

Læs mere og tilmeld dig Rehabilitation International World Congress 2021