The role of co-creation when implementing and scaling

eksternt event Danish Life Science Cluster

Hvordan samskaber og skalerer vi løsninger til gavn for hele samfundets sundhed? Hvordan opnår den offentlige og private sektor de bedste resultater, når de samskaber sammen? Vi har inviteret Stine Arensbach og Lise Grove fra Navigate, et rådgivningsfirma, der er specialiseret i at udvikle og implementere komplekse løsninger, til at dele indsigt om nye, innovative former for samskabelse og samarbejde mellem offentlige og private aktører.

Eksternt event