Tid til at skifte? Sammen om løsninger til inkontinens

Mandag den 3. juni sætter vi fokus på, hvordan offentlige organisationer og private virksomheder sammen kan udvikle innovative velfærdsteknologiske løsninger til fremtidens kontinenspleje. Det er blevet tid til skifte – løsninger, rutiner og mindset. Vil du med?

Nye tal viser, at et stort og stigende flertal af plejehjemsbeboere lever med inkontinens.

Udviklingen udfordrer borgernes værdighed og plejepersonalets arbejdsmiljø.

Det kræver samarbejde om innovative velfærdsteknologiske løsninger – vil du med?

Nye krav til fremtidens løsninger

Du møder ambitiøse kommuner, innovative virksomheder og engagerede studerende.

Vi offentliggør en stor kortlægning af fremtidens behov for kontinenspleje set fra borgernes og medarbejdernes perspektiv.

Fem kommuner – Aarhus, Aalborg, Gladsaxe, Hillerød og Hjørring Kommuner – vil underskrive en fælles hensigtserklæring om deres nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens.

Målet er at øge værdigheden for ældre borgere på plejehjem, som lever med inkontinens – og at forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø, frigive tid på plejeområdet og reducere miljøbelastningen.

Det er tid til at skifte – løsninger, rutiner og mindset. Vil du være med?

Arrangører er CO-PI, Danish Life Science Cluster og partnerne i skaleringsprocessen ‘Sammen om løsninger til inkontinens’.

Tilmeld dig som privat virksomhed, hvis du vil:

 • I dialog med kommuner og have indsigt i deres behov, forventninger og ønsker til offentligt-privat samarbejde om nye velfærdsteknologier
 • Have indsigt i, hvor komplekst det er at implementere velfærdsteknologi i en praktisk virkelighed
 • Have indsigt i foreløbig fem kommuners nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens

Tilmeld dig som offentlig organisation, hvis du vil:

 • Høre om skaleringsprocessen ‘Sammen om løsninger til inkontinens’ og den fælles hensigtserklæring, som foreløbig fem kommuner underskriver
 • Deltage i det kommende offentligt-private samarbejde om fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens
 • Have ny viden, netværk og inspiration om innovative offentlige indkøb

Tilmeld dig som sundhedsfaglig, hvis du vil:

 • Have indsigt i en ny behovsafdækning om kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje set fra medarbejdernes og borgernes synsvinkel
 • Have indsigt i hvor komplekst det er at implementere velfærdsteknologi i en praktisk virkelighed
 • I dialog med både kommuner, private virksomheder og andre sundhedsfaglige om udvikling, test og implementering af nye velfærdsteknologier på plejehjem

Foreløbigt program

11.00 Velkomst
Nanna Højlund
, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, byder velkommen

Ole Bech Lykkebo, programchef i Center for Offentlig-Privat Innovation, faciliterer dagen

Anne Marie Berg, seniorprojektleder i Center for Offentlig-Privat Innovation

11.10 Kompleksiteten i plejehjemmenes kontinenspleje
Tag med os på en rejse ind i kontinensplejens verden, set gennem øjnene på både medarbejdere og borgere. Opdag hvem der er involveret, og hvilke udfordringer de står overfor, og oplev arbejdsgangene og behovene fra et nyt perspektiv. Præsenteres af Line Vestergaard, innovationskonsulent i Center for Offentlig-Privat Innovation

Refleksioner over behovsbeskrivelsen ved:

 • Simone Anna Felding, Phd.-kandidat
 • Nanna Højlund, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
 • Louise Weikop, kontorchef, Aalborg Kommune

12.05 Pause og frokost

12.50 Når svaret er teknologi …
Plejepersonalet er den knappe ressource på ældreområdet, og det er dem, der skal anvende og assisteres i deres arbejdsgange af de nye løsninger. Hvad betyder teknologi for det plejepersonale, der skal håndtere løsningerne? Hvilke muligheder og udfordringer får de, når ny teknologi implementeres?

 • Simone Felding, Ph.d.-studerende
 • Gitte Bylov Larsen, direktør for Social og Sundhed, Gladsaxe Kommune
 • Heidi Løvschall, afdelingsleder, Hjørring Kommune

13.25 Innovative offentlige indkøb byder de private op til dans
Hvad er et innovativt indkøb, og hvordan fungerer det i praksis? Hør mere om potentialet i innovative offentlige indkøb og om, hvordan vi bedst etablerer samarbejder mellem det offentlige og private. Du har mulighed for at dele dine egne oplevelser og få input fra vores panel bestående af kommuner, private leverandører og indkøbseksperter, herunder blandt andre:

 • Ivan Kjær Lauridsen, velfærdsteknologichef, Aarhus Kommune
 • Trine Søby Christensen, enhedschef, Danish Life Science Cluster
 • Rikke Haahr, chefkonsulent, Center for Offentlig-Privat Innovation
 • Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv

14.10 Hensigtserklæring – hvordan tegner det kommende samarbejde sig?
Underskrifter på scenen, det videre perspektiv samt opsamling på dagens program.

14.45 Fejring – bliv til et glas